Dringend aanpak wateroverlast Ekelenberg

Bewoners van de recente verkaveling Ekelenberg bezorgden het Herentalse schepencollege een tijdje geleden een petitie i.v.m. de herhaaldelijke waterover­last in hun buurt (vooral t.h.v. de huizen met nummers 48 tot 60). Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals: “De petitie vraagt dringend maatregelen. En doet de volgende suggesties: ontstoppen en uitspuiten van

Lees meer »

Straks veiligere oevers Kleine Nete

Vele wandelaars en joggers zagen in Herentals de afgelopen jaren de oever van de Kleine Nete vanaf het Bloso-sportcentrum richting Vorselaar fel verslechteren. Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals: “Ik kaartte deze problematiek in de herfst van vorig jaar een eerste keer aan bij Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege. De minister stelde toen in haar antwoord dat er in

Lees meer »

Nieuws onder de zon

Het Herentalse schepencollege wil het gemeentelijk subsidiereglement voor de plaatsing van fotovoltaïsche cellen, en eenzelfde reglementering voor de plaatsing van zonneboilers, hoogdringend afschaffen… Daarover zal al op de eerstvolgende gemeenteraad van 25 oktober gestemd worden (agendapunt 17 en 18). Het schepencollege wenst de

Lees meer »

Vissterfte Kleine Nete

Op dinsdag 7 juni was er hevige regenval, iets later dreven er op de rivier Kleine Nete in Herentals veel dode vissen. Opvallend was dat vooral kleinere vissen last hadden van vermoedelijk zuurstoftekort, vaak met dodelijke afloop. Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals: “De Kleine Nete is nochtans bekend als één van de relatief zuiverste rivieren van

Lees meer »

Bruggetje komt (misschien) zo ?

De Vlaamse Milieumaatschappij legde een tijdje geleden twee doorsteken voor voetgangers aan naast de rivier Kleine Nete in Herentals, onder de brug van de Ringlaan en aan het spoorwegviaduct richting Olen. Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals: “Om het initiële plan te realiseren en het hele Netegebied te ontsluiten voor wandelaars, moet er nu nog een bruggetje over de Kleine

Lees meer »

Uitstel voor investeringen Albertkanaal

In de media werd bericht over uitstel van het project voor het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal tussen Limburg en Antwerpen. Oorzaak is een (aanzienlijk) budgettair tekort bij NV De Scheepvaart, de dienst die voor de Vlaamse overheid het kanaal beheert. Maar ook in een ander dossier kan men merken dat de kanaalbeheerder meer dan

Lees meer »

Begijnhof verdient aandacht

Het Begijnhof van Herentals is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed en maakt sinds 1979 deel uit van een beschermd stadsgezicht, meerdere gebouwen op de site werden reeds in 1953 beschermd als monument en er is sinds enige tijd een beschermingsdossier voor het ganse domein lopende. Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals:

Lees meer »

Mobiliteit blijft heikel punt in Herentals

Na 5 jaar broeden breekt de schaal van de eieren bijna… het Herentalse schepencollege blijkt enkele uitgebreide beslissingen m.b.t. mobiliteit klaar te hebben. Over blauwe zone- en bewonerspar­keren, snelheidszonering en tonnagebeperking…

Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals: “De plannen hebben

Lees meer »

Ook jaagpaden langs Kempisch Kanaal straks verbeterd

In het voorjaar raakte al bekend dat gedeeltes van het jaagpad langs het Albertkanaal vanuit Herentals richting Antwerpen een welverdiende nieuwe asfaltlaag zouden krijgen. Guy Paulis, voorzitter LDD Kempen, polste nu ook eens bij Vlaams minister van Openbare Werken Crevits naar de plannen voor de jaagpaden langs het Kempisch Kanaal.

Lees meer »

Hartcentrum in de Kempen nog steeds erg veraf

Het is de laatste tijd heel stil rond het dossier ‘hartcentrum Kempen’, een voor onze regio nochtans cruciaal en letterlijk levensbelangrijk dossier. Guy Paulis, voorzitter LDD Kempen: “Al jaren bestaat er een duidelijke nood aan zo’n hartcentrum in onze streek, nu moeten patiënten naar Antwerpen of Leuven. Een arrest van de Raad van State zorgde er half augustus 2009

Lees meer »

Facebook