Woninginbraken pieken

De federale politie berekende dat er afgelopen jaar in ons land 10% meer woninginbraken waren dan in 2010. Met de fusie van de politiediensten tien jaar geleden en het stijgen van de werkingsmiddelen, verhoogde de politie-efficiëntie nochtans en het aantal inbraken leek het voorbije decennium in dalende lijn te evolueren. Maar aan die trend is duidelijk een eind gekomen.

Guy Paulis, gemeente- en politieraadslid (onafhankelijk): “Politiezone Neteland kent qua woninginbraken een bovenmatige stijging. Het voorbije jaar nam het aantal woninginbraken er met niet minder dan 55 % toe. Dat is niet alleen veel meer dan het nationale gemiddelde van 10%. Het is ook beduidend meer dan het gemiddelde van ons arrondissement, want dat klokt af op een stijging van 30,45%.”

Het valt niet langer te ontkennen dat politiezone Neteland (bestaande uit Herentals, Grobbendonk, Vorselaar, Olen en Herenthout)een acuut probleem kent op het vlak van woninginbraken, ook in 2012 waren er overigens alweer heel wat nieuwe feiten. Guy Paulis: “In de zone Neteland zijn er trouwens niet minder dan 33 particuliere buurtinformatienetwerken (BIN) actief, en worden ook allerlei preventieacties gevoerd. Die aanpak kan de recente evolutie echter blijkbaar geenszins keren. Zone Neteland hééft een torenhoog woninginbrakencijfer, en dus is een concreet ingrijpen via meer patrouilles en gerichte acties meer dan ooit onontbeerlijk. Een camerasysteem zoals in bijv. Turnhout en Mechelen al bestaat, moet tevens ernstig overwogen worden.”

De afgelopen dagen pakte zone Neteland bijv. uit met campagnes rond gauw- en fietsdiefstallen. Paulis: “Nobele initiatieven die aandacht verdienen. Maar met een woninginbrakencijfer dat niet alleen het nationale maar ook het arrondissementele gemiddelde fel overstijgt, moet prioriteit nummer 1 niet ver gezocht worden! De psychologische en financiële gevolgen voor inbraakslachtoffers zijn immers ingrijpend. De beschikbare politiemensen en -middelen moeten nù maximaal en planmatig ingezet worden om een duidelijk signaal te geven dat zone Neteland geen vrijhaven is voor woninginbrekers!”

Comments are closed.

Facebook