Windmolens geweigerd

De door de firma Aspiravi aangevraagde stedenbouwkun­dige vergunning voor 2 grote windturbines, voorzien t.h.v. de gemeentegrens tussen Herentals en Olen, werd recent geweigerd door Stedenbouw Antwerpen.

Deze vergunningsaanvraag werd meermaals op de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht door gemeenteraadslid Guy Paulis:“De aanvraag leek me immers niet in overeenstemming met de principes zoals bepaald in de omzendbrief van de Vlaamse regering i.v.m. het afwegingskader en de randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines (lees hier). Want de aanvraag omvatte de oprichting van 2 windturbines, terwijl het uitgangsprincipe bundeling is. Vanaf minimum 3 windturbines is er sprake van een cluster. Bedoeling is uiteraard om windmolens (en de nodige randinfrastructuur) te concentreren op locaties waar het rendement het grootst is én de overlast het kleinst. Stedenbouw verwijst nu uitdrukkelijk naar die omzendbrief.”

Ook de té grote afstand van de geplande windturbines t.o.v. het Albertkanaal (ca. 200 meter) werd door Stedenbouw als een argument aangehaald om de vergunning te weigeren. Guy Paulis: “Ook dit leek mij evident, aangezien een inplanting vlak naast een bestaand kanaal of autosnelweg toch te verkiezen valt boven een ongerept openruimte gebied (zoals de omgeving van de Honingstraat; de aanvraag omvatte ook het kappen van een bos).”

Het schepencollege van Olen gaf trouwens eerder een negatief advies op de aanvraag, het Herentalse schepencollege oordeelde wel positief… Paulis: “In Herentals wordt nu al vele jaren lippendienst bewezen aan windmolens, maar in de praktijk rijdt elk dossier zich telkens vast. Als het schepencollege écht windmolens wil op het Herentalse grondgebied, dan moet er eindelijk een globale visie ontwikkeld, en een specifieke studie opgemaakt worden met aanduiding van zones voor windturbines.”

Comments are closed.

Facebook