Wachtlijst energieleningen IOK treft burgers in portemonnee

Energie, en vooral besparen op de stijgende energiefactuur: het is een zeer actueel thema waarover alle overheden van hoog tot laag de mond vol hebben. Zo ook de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), die in samenwerking met 25 deelnemende Kempense gemeenten sinds enkele maanden een systeem aanbiedt van goedkope leningen aan particulieren om energiebesparende investeringen uit te voeren. Dit gebeurt via ‘energieK – goedkope energielening Kempen’ dat via een federaal fonds leningen aan 2% toestaat voor energiebesparende maatregelen. Er kan een maximum geleend worden van 10.000 euro en de termijn van terugbetaling bedraagt 5 jaar. Door een aantal premies en fiscale voordelen (totaal 1,5%) gaat het zelfs haast om een renteloze lening. Voordeel van dit systeem is ook dat wie het financieel moeilijk heeft (en m.a.w. überhaupt groot voordeel doet met een lagere energiefactuur), onder bepaalde voorwaarden een beroep kan doen op een extra begeleiding door IOK. In dat geval volgt IOK in samenwerking met het lokaal Energiesnoeiersbedrijf de werken op van bij de start tot het einde, van het zoeken van een aannemer tot het regelen van de facturen.

Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals: “Een mooi initiatief. Althans in theorie! Want in de praktijk komt er dezer dagen weinig van in huis voor mensen die nu een dossier openden… De behandeling van dat dossier zal immers pas gebeuren in 2012. Vreemd, want de dienst werd pas voor de zomer van 2011 opgestart, een historische wachtlijst is er dus niet. Het grote probleem is nu dat het niet alleen een extra winter wachten is. Maar eind december vallen ook diverse premies en voordelen weg. Wie dus nu vanuit IOK de boodschap krijgt dat men op de wachtlijst belandt ‘tot ergens in 2012′, kan meteen die premies en voordelen op zijn buik schrijven.”

IOK maakte dus vele burgers blij met een dode mus. Guy Paulis: “Kleurrijke folders worden rondgedeeld en propaganda-avonden worden ingericht om een aanlokkelijke service aan te bieden, die vandaag in realiteit echter geenszins waargemaakt kan worden. Want ergens in 2012 zal zo’n dossier dan hopelijk wel in orde komen, oké, maar het financiële plaatje zal er lang niet meer zo voordelig uitzien voor de betrokkenen. Ik betreur deze gang van zaken sterk. IOK schatte de problematiek duidelijk fout in en liet na tijdig de nodige maatregelen te nemen om de huidige toestand te verhelpen. Alle overheden hebben de mond vol van energiebesparen, maar een efficiënte aanpak is soms ver te zoeken. Blijkbaar heeft deze intercommunale helemaal geen lessen getrokken uit bijv. de zonnepanelen-saga… ”

Comments are closed.

Facebook