Stad beraamt grote verkavelingsplannen nabij natuurgebied

Het Herentalse schepencollege smeedde in alle stilte een ingrijpend plan, helaas één met vele nadelige gevolgen… Guy Paulis, gemeenteraadslid: “Het schepencollege gaf onlangs formeel de opdracht aan intercommunale IOK om onderhandelingen op te starten met de eige­naars van de gronden in het projectgebied Rozenstraat / Kapellenblok / Schoutenlaan, en om in samenspraak met die eigenaars (en eventueel met de door hen aangestelde ontwerpers) een sociaal woonproject te ontwikkelen. Het gebied van meer dan 6 hectare is deels in het bezit van (semi-)publieke rechtspersonen (zoals OCMW, kerkfabriek en IOK) en deels van private personen. De beslissing om een woonproject te ontwikkelen werd op het schepencollege van 21 november officieel genomen.”

Gezien de toch zeer specifieke ligging (vlakbij uniek natuurgebied) is dit toch merkwaardig! Guy Paulis: “Het Herentalse schepencollege werpt zich als (niet-) vergunningverlener her en der in de stad op als ‘beschermer’ van gronden en gebieden, en steekt ontwikkelaars soms stokken in de wielen. Maar voor een gebied waarvan het grootste gedeelte in (semi-)publieke eigendom is, worden die bekommernissen blijkbaar volledig opzij gezet en neemt men zelfs zélf het initiatief om aan projectontwikkeling te doen. Ondanks dat betrokken gebied tot op heden uit ongerepte beemden bestaat en dus vlakbij prachtige natuur gelegen is.”

Het lijkt wel een project uit de jaren ’60-’70, ook al omdat het ver buiten het stadscentrum ligt… Paulis: “Uiteraard zal ik dit dossier verder met argusogen volgen. Welke dichtheid van bebouwing wil men nastreven? Wat is de draagkracht van dat gebied? Welke woningtypologie? Wat met de waterhuishouding (het zijn nooit-bebouwde beemden, zeker in de winter zijn het doornatte gronden)? Wat met de mobiliteitsontsluiting (de enige ontsluiting voor de 150 nieuwe wooneenheden zou langs een zijstraatje van de Lichtaartseweg zijn; die baan en de ovonde aan Wellens zijn trouwens nu al oververzadigd)? En de cruciale vraag: waarom geeft het schepencollege überhaupt opdracht om dit gebied te ontwikkelen!? Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat het schepencollege openheid geeft in dit dossier, op alle aspecten. Spontaan doet men het helaas blijkbaar niet, dus zal ik deze problematiek aankaarten op de volgende gemeenteraad.”

Comments are closed.

Facebook