Nieuwe kansen voor centrum gríjpen

De Stad Herentals kocht de afgelopen tien jaar een aantal percelen aan in het binnengebied tussen cc ‘t Schaliken op de Grote Markt en het Hofkwartier. Guy Paulis, gemeenteraadslid: “Een positieve evolutie, die nu toelaat eindelijk dit achtergelegen gebied te ontsluiten richting het paadje ‘t Loopke, dat de Belgiëlaan (naast het Stadspark) en de Zandstraat verbindt. Zopas werd op de parking achter zaal ‘t Hof een muur doorbroken, en werd een begin gemaakt met enkele percelen op te ruimen. Zo zal via de doorgang van het CAW-gebouw ook een verbinding naar het Hofkwartier ontstaan.”

Uiteraard zal die nieuwe doorsteek enkel voor voetgangers of fietsers bestemd zijn. Guy Paulis: “Maar van de gelegenheid zou óók gebruik gemaakt kunnen worden om de capaciteit van de parking achter ‘t Hof enigszins uit te breiden. Hopelijk maakt men trouwens eveneens snel werk van de aanpalende parkeerplaatsen achter het nieuwe hotel Karmel, want nu wordt dat terrein bij de minste regenval in één grote plas herschapen… En ook meer en betere verlichting van die omgeving is nog welkom. Via enkele kleinere ingrepen kan er zeker meer aangename parkingfaciliteit gecreëerd worden, die ten goede zou komen aan het ganse stadscentrum!”

Comments are closed.

Facebook