Grote plannen, maar geen zekerheden

De N153 Poederleeseweg in Herentals, in het bijzonder ter hoogte van de kruising met de N123 (’worst van Wellens’) en verder in de richting van Poederlee, is een bekende problematiek. Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals: “Het drukbereden wegdek is verouderd, een studie voor de aanleg van (een) nieuw(e) fietspad(en) werd opgestart, er is de beslissing om verkeerslichten te installeren op de aansluiting met de Olympiadelaan (naar het drukbezochte BLOSO, Netepark, Hidrodoe), er is het probleem van de frequent gesloten spooroverweg, enz. Op het goedgekeurde driejarenprogramma 2011-2013 werden de nodige kredieten voor het structureel onderhoud / heraanleg voorzien voor 2012.”

Onlangs vernam Guy Paulis dat er een studiepiste verkend wordt met ‘een open sleuf’ en ‘ventwegen’, meer bepaald m.b.t. het gedeelte van de Poederleeseweg nabij de spooroverweg. Daarom polste hij eens bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Crevits naar de stand van zaken van dit dossier. Paulis: “Euroimmostar, het studiebureau van de NMBS, bestudeert een oplossing voor de stationsomgeving van Herentals in opdracht van de stad Herentals, de NMBS-holding Infrabel en De Lijn. Uit deze studie komt naar voor dat een ongelijkvloerse kruising van de Belgiëlaan met de spoorwegen ter hoogte van het station noodzakelijk is. Door deze ongelijkvloerse kruising wordt er echter een sluipweg gecreëerd die het verkeer van de ring door het centrum leidt om zo de ovonde t.h.v. kledingzaak Wellens te ontwijken. Om dit te vermijden, is ook een oplossing van de verkeersproblemen bij de ovonde noodzakelijk. Deze oplossing begint bij het opheffen van de spoorwegovergang. Een ongelijkvloerse kruising zal dus ook op deze kruising noodzakelijk zijn. Naar aanleiding van bovenstaande voorlopige uitkomst werd aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de vraag gesteld om mee te participeren in deze studie. AWV moet echter nog een standpunt innemen. Met andere woorden: de onzekerheid blijft.”

Aan het kruispunt van de Poederleeseweg met de Olympiadelaan wordt trouwens nog steeds onderzocht of een linksafslagstrook mogelijk is, komende vanaf de spoorwegovergang. Indien dit haalbaar is, zal deze samen met het structureel onderhoud van de baan worden uitgevoerd. Maar een concrete timing voor die werken kon de minister helaas niet geven.

Comments are closed.

Facebook