Archive for mei, 2011

Mediaminister alweer uit de bocht

LDD is niet te spreken over de vrijblijvende aankondigingspolitiek van Vlaams minister van Media Lieten. Lietens aankondiging dat de VRT een derde tv-kanaal krijgt en dat dit een kinder- en jongerenzender wordt, blijkt immers volkomen voorbarig te zijn. Ten gronde is LDD van oordeel dat het creëren van een derde VRT-kanaal financieel Read the rest of this entry »

Ecoterroristen streng aanpakken

Voor LDD is het onaanvaardbaar dat zondagmiddag in Wetteren een proefterrein van een wetenschappelijk experiment voor gemanipuleerde gewassen is vernield door enkele honderden ecoterroristen. De daders moeten streng worden gestraft en op zijn minst de volledige financiële en wetenschappelijke schade Read the rest of this entry »

Wegenwerken draaien toch weer in de soep

De voorgeschiedenis van de huidige wegenwerken in de Herentalse centrumstraten zijn gekend. Gelukkig schoten de afgelopen weken de kasseiwerken flink op. Ja, er was en is opvallend veel stofhinder, maar na alle ellende met de losliggende stenen nam je dat er ook nog wel bij.

Guy Paulis, Herentals’ Read the rest of this entry »

Subsidistan

De chaos van overheidstoelagen voor energie- en milieumaatregelen heeft volgens LDD zijn toppunt bereikt. Een man uit Kortrijk heeft voor de isolatie van zijn dak meer dan 219 euro winst gemaakt door alles soorten subsidies bijeen te harken, en bovendien mag hij de factuur van 1361 euro voor de kosten van de werken, nogmaals
Read the rest of this entry »

Nood aan een verbeterd ondernemersklimaat

De Vlaamse Regering keurde zopas het Witboek ‘Een Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen’ goed. Beoogd wordt om, via het voeren van een transformatiebeleid, de toekomst van de bestaande industriële activiteit in Vlaanderen te verzekeren. LDD is van oordeel dat deze zoveelste ‘hoogmis’ een maat voor niets Read the rest of this entry »

Activering 50-plussers schijnvertoning

Uit een antwoord van Vlaams minister Muyters op een vraag van LDD blijkt dat in het kader van het activeringsbeleid voor 50-plussers enkel nieuw ingeschreven werkzoekenden worden geactiveerd. LDD bepleit het intensief activeren van alle werkzoekenden, en dit minstens tot en met de leeftijd van 58 jaar. Als stok achter de deur moeten daarbij de Read the rest of this entry »

Wijziging financieringssysteem hoger onderwijs nodig

LDD heeft in het Vlaams Parlement, naar aanleiding van de commissiebespreking van het onderwijsdecreet XXI, twee amendementen ingediend om de onderwijskwaliteit op peil te houden én de studiekeuze beter af te stemmen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

Om het kwaliteitsniveau op peil te houden en stimuli Read the rest of this entry »

Maximumfactuur doodt verlevendiging

In een zopas gepubliceerde Rekenhof-studie over de ‘Kosteloosheid en kostenbeheersing in het basisonderwijs’ wordt de LDD-kritiek op de maximumfactuur beaamd. De socialistische ministers Vandenbroucke en Smet, hierin slaafs gevolgd door coalitiepartners CD&V en N-VA, hebben steeds beweerd dat Read the rest of this entry »

Nooit Meer met de Belgische Spoorwegen ?

Voor de zoveelste keer werden de treinreizigers gister gegijzeld door de spoorvakbonden, die een informatieronde voor het personeel aangrepen om treinen te vertragen of stil te leggen. Voor LDD is dit machtsmisbruik van de spoorbonden een bittere illustratie van wat een door en door gepolitiseerde Read the rest of this entry »

Herentals mag geen eiland worden

In het kader van het project ‘verhogen bruggen Albertkanaal’ (om vierlaagse containervaart mogelijk te maken) zal NV De Scheepvaart de komende jaren in Herentals een aantal bruggen verhogen: de spoorbrug Herentals-Lier, de brug Herentals-Lier (Lierseweg) en de brug Herentals-Herenthout (Herenthoutseweg). Read the rest of this entry »

Facebook