Archive for april, 2011

Kernbonus voor klanten i.p.v. staat

LDD stelt vast dat de regering in lopende zaken net als in de twee voorbije jaren zich weer in alle bochten wringt om enkele honderden miljoen euro af te dwingen van de energieproducenten. Door het langer openhouden van de kerncentrales haalt vooral Electrabel een miljardenwinst binnen, maar daar heeft de betalende klant nog geen euro Read the rest of this entry »

Stad trekt geen lessen

Vorig jaar op donderdagavond 2 september vernielde een zware brand 2 dakappartementen in de Herentalse Kloosterstraat volledig. 4 andere werden ernstig beschadigd. 30 buurtbewoners moesten in allerijl geëvacueerd worden. Op het moment van die feiten stond de Septemberkermis opgesteld. Daardoor werd de Read the rest of this entry »

Nood aan visie en impactanalyse

LDD wenst de Vlaamse mediaholding De Vijver proficiat met de overname van SBS Belgium. Aangezien LDD het ‘vrij ondernemerschap’ hoog in het vaandel draagt, wordt elke verdere liberalisering van het Vlaamse medialandschap dan ook toegejuicht. Evenwel is het noodzakelijk dat de VRT duidelijkheid schept over haar kortetermijnvisie, waarbij deze Read the rest of this entry »

Gentse pot verwijt de ketel

De stad Gent trekt haar dertig miljoen euro beleggingen terug bij Dexia en KBC uit onvrede met de bonussen die deze bankiers aan hun toplui uitdelen. Op het eerste gezicht is dit voor LDD een mooi signaal tegen de bancaire kleptocratie, maar toch is het beter eerst de balk in eigen oog te zoeken, vooraleer de splinter bij een ander uit te halen. Read the rest of this entry »

Energiesector moet grondig anders

LDD hecht weinig geloof aan het verhaal van distributiekoepel Eandis dat de impact van groenestroomsubsidies zeer sterk verschilt van regio tot regio. Het item is van belang nu duidelijk wordt dat de recente nettariefstijging binnen de Eandis-groep verschilt van deelintercommunale tot deelintercommunale. Read the rest of this entry »

Megazone 30 totaal foute keuze

Voor LDD bewijst de houding van de Brusselse politie en parket hoe waanzinnig er in Brussel wordt omgesprongen met de mobiliteit en de verkeerskunde. De verbaliserende overheden negeren zelf de snelheidbeperking tot 30 kilometer per uur, en leggen feitelijk de lat op 57 km per uur. Het invoeren van een Read the rest of this entry »

Maatregelen asielbeleid onvoldoende en te laat

LDD kan alleen toejuichen dat de regering in lopende zaken eindelijk maatregelen treft om haar falend asielbeleid van de afgelopen jaren enigszins bij te sturen. Het is alleen een schande dat dit zo lang uitbleef, tot de Franstalige partijen eindelijk ook van hun eigen achterban weerstand ondervonden. Het kwaad is intussen geschied. Het zal Read the rest of this entry »

Vlaamse energiemarkt moet structureel anders

De Vlaamse regering besliste om 200 miljoen euro te lenen om een Vlaams Energiebedrijf op te richten dat de hernieuwbare energie moet stimuleren én moet zorgen voor meer concurrentie op de Vlaamse energiemarkt. Voor LDD zal het Vlaams Energiebedrijf deze doelstellingen echter niet realiseren omdat het vooral een Read the rest of this entry »

Decreetsvoorstel afgeschoten

De Raad van State is vernietigend over het voorstel tot oprichting van de vzw i-Cleantech Vlaanderen. Vlaams minister van Innovatie Lieten wil die vzw oprichten om innovatie rond ‘cleantech’ te stimuleren, ondanks een vernietigend rapport van de Inspectie van Financiën “wegens gebrek aan decretale basis, gebrek aan Read the rest of this entry »

Nieuw woondecreet niet beter

De Vlaamse regering paste bij wijzigingsdecreet een aantal bestaande decreten aan, zogenaamd om onder meer de kwaliteitsbewaking van woningen te verbeteren. LDD stelt vast dat de intentie om de kwaliteitsbewaking inzake het woonbeleid te optimaliseren, op zich niet volstaat. Essentieel is immers dat de Vlaamse overheid hoogdringend de Read the rest of this entry »

Facebook