Archive for maart, 2011

Rookverbod herbekeken ?

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal LDD de hoogdringendheid vragen om een wetsvoorstel over het rookverbod in overweging te nemen. Het is een voorstel “tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van Read the rest of this entry »

Dotatie onwaardig

Als een onvolwassen puber is Prins Laurent van België stiekem naar Congo gereisd, ondanks de uitgesproken tegenkanting van zijn vader, en van de ontslagnemende regering Leterme-Vanackere. Voor LDD is dit het zoveelste bewijs dat de jongste telg van de Saksen-Coburgs de staat alleen nadeel berokkent of in een slecht daglicht stelt.

Read the rest of this entry »

Autofiscaliteit herzien

Professoren van de KULeuven – verzameld in de denktank Metaforum – concluderen dat het milieu- en mobiliteitsbeleid in België verkeerde keuzes maakt door dieselwagens fiscaal aan te moedigen, terwijl net die dieselwagens nog steeds schadelijker zijn voor de gezondheid dan benzinewagens. Daarmee bevestigen academici de Read the rest of this entry »

Situatie VWF vraagt om meer controle

Naar aanleiding van de problemen bij het Vlaams Woningfonds (VWF) dringt LDD erop aan dat sociale leningsmaatschappijen op analoge wijze zouden moeten worden gecontroleerd als banken. Bovendien dringt er zich een grondige herstructurering van de sociale leningsmaatschappijen op. Recentelijk werd in de pers Read the rest of this entry »

Rookverbod opnieuw op agenda

De wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, is een foute wet, waar LDD jarenlang heeft tegen gestreden. Geen wonder dus dat de wet is vernietigd door het Grondwettelijk Hof, in zijn arrest van 15 maart 2011. Read the rest of this entry »

Academiejaar hervormen

LDD pleit voor een omvorming van de academische kalender met meer aansluitende les- en examenblokken en een kerstverlof voor de studenten. Het LDD-voorstel bestaat erin om zowel de les- als examenweken van het eerste semester te plannen vóór het kerstverlof. Het aantal lesweken blijft behouden op 12, daarna volgt een inhaalweek Read the rest of this entry »

Uitstel crossterreinen mag geen afstel worden

LDD informeerde nog maar eens naar de stand van zaken omtrent het toewijzen van de provinciale motorcrossterreinen. Heel motorcrossminnend Vlaanderen zit reeds sinds 2002 te wachten op concrete beslissingen inzake de permanente motorcrossterreinen. Vlaams minister van Sport Muyters beloofde enkel dat hij Read the rest of this entry »

Vlaams Gewest mengt zich in overnamepoging

De Vlaamse regering ziet geen probleem in de indirecte steun van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij (GIMV) bij de overnamepoging van SBS-Belgium (zenders VT4 en VIJFtv) door de holding De Vijver NV (Woestijnvis). Dit is volgens LDD toch de wereld op zijn kop…

Read the rest of this entry »

Digitale tv niet extra belasten

LDD vindt de beslissing om op digitale televisie een BTW-verhoging door te voeren ronduit schandalig. Op het moment dat de meerderheid van de bevolking is overgeschakeld op digitale televisie komt de federale regering als een ‘fiscale roofridder’ langs om haar deel op te eisen…

Read the rest of this entry »

Augiasstal aan top federale politie aanpakken

In de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft minister Turtelboom eindelijk toegegeven dat het vertrek van commissaris generaal Koekelberg noodzakelijk was om het serene imago aan de top van de federale politie te herstellen. LDD wijst al jarenlang op het eigenzinnige en soms onwettelijke optreden van de commissaris-generaal. Read the rest of this entry »

Facebook