Archive for februari, 2011

Campagne roetfilterpremie in de mist

Na de vernietigende ‘interne evaluatie’ van het ViA-project, blijft de Vlaamse regering doelloze campagnes lanceren voor haar zogezegd beleid. LDD stelt vast dat nu ook de campagne rond de uitbreiding van roetfilterpremie over de ganse lijn is mislukt. Om de uitstoot van fijn stof door dieselwagens te beperken, is in 2009 de premie gelanceerd, Read the rest of this entry »

Nood aan grondige doorlichting van federale gerechtelijke politie

En als het onderzoek in de zaak Annick Van Uytsel nu maar het topje van de ijsberg was… LDD is er helemaal niet gerust op, nu het rapport van het Comité P over het mislukte onderzoek naar de moordenaar van Van Uytsel bekend geraakt is. Vooral omdat LDD precies een jaar geleden al had gewaarschuwd voor het onderzoek naar het onderzoek. Read the rest of this entry »

Motie van wantrouwen tegen regering door eigen minister

Deze week is pijnlijk duidelijk geworden dat de samenhang in de Vlaamse meerderheid volledig weg is. Na de verdeeldheid over de vzw I-Cleantech tussen CD&V en N-VA enerzijds en sp.a anderzijds, veegt viceminister-president Ingrid Lieten haar CD&V- en N-VA-collega’s nu de mantel uit. In een e-mail noemt ze hen “uit teflon en beton Read the rest of this entry »

Regering in lopende zaken gaat te ver

Niemand is nog verbaasd dat België met 249 dagen de langste regeringsformatie ter wereld meemaakt, omdat de partijen die op 13 juni 2010 de verkiezingen wonnen in een onwrikbare patstelling zijn beland. Wat LDD het meest stoort aan deze situatie, is dat de regering in lopende zaken van premier Leterme (CD&V) steeds meer zaken naar zich toetrekt.

Read the rest of this entry »

vzw I-Cleantech Vlaanderen is puur wanbeleid

Vlaams minister van Innovatie Lieten wil met de oprichting van de vzw I-Cleantech Vlaanderen de innovatie rond ‘cleantech’ (schone, zuivere technologie) stimuleren. LDD steunt volop de ontwikkeling van cleantech, maar stelt vast dat deze vzw geen enkele meerwaarde betekent voor het innovatiebeleid en enkel zal leiden tot verspilling van Read the rest of this entry »

Taalvereiste nodig voor buitenlands medisch personeel

Naar aanleiding van de foute diagnose die vorige week -in een Brussels ziekenhuis- gesteld werd door een Nederlandsonkundige buitenlandse stagiair-arts, drong LDD er vandaag eens te meer bij Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen op aan dat hij

Read the rest of this entry »

Werk aan de winkel

In het kader van de startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’ lanceerde het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) onlangs een nieuwe oproep omtrent gemeentelijke gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspanden. Guy Paulis, gemeenteraadslid (LDD) wil dat het Herentalse stadsbestuur ingaat op die oproep. “Een Read the rest of this entry »

Weglopende zaken

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer is duidelijk geworden dat uittredend premier Leterme (CD&V) zo opgaat in zijn voorlopig ambt, dat hij het overbodig vindt om het Parlement in te lichten over essentiële beleidsopties, zoals de begroting of het uitvoeren van het interprofessioneel akkoord (IPA).

Read the rest of this entry »

Vlaamse regering organiseert stilstand

LDD is niet verbaasd over de resultaten van de studie m.b.t. de realisatie van de Pact2020-doelstellingen die vandaag publiek werden gemaakt. Voor LDD is dit het gevolg van een totaal gebrek aan daadkracht dat deze Vlaamse regering reeds sinds haar aantreden kenmerkt.

Read the rest of this entry »

Werftractoren vormen grotere bedreiging voor verkeersveiligheid

Terwijl de hetze tegen de SUV’s en 4X4’s terug irrationele vormen aanneemt, wordt er voorbijgegaan aan de werkelijke problematiek van mastodonten die op het platteland thuishoren en niet op onze wegen. LDD denkt dan bijvoorbeeld aan landbouwtractoren die meer en meer ingeschakeld worden door bouwbedrijven.

Read the rest of this entry »

Facebook