Archive for november, 2010

Gemeentelijke tol is middeleeuws

In Edegem wil voormalig CD&V-parlementslid Mia De Schamphelaere het sluipverkeer uit één van de woonwijken bannen door automobilisten van buiten de gemeente er tol te laten betalen. Camera’s voor nummerplaatherkenning, die tot vandaag enkel aangewend werden om criminelen uit het verkeer te plukken, zouden gebruikt worden om de vervoersmiddelen van bewoners en niet-bewoners te onderscheiden. Wie dan niet van Edegem blijkt te zijn, zou een vorm van tol betalen. Voor LDD is dit idee de waanzin ten top.

Read the rest of this entry »

Oplossing voor E313 blijft veraf

De E313 blijft nog een winter langer een lappendeken vol putten. Guy Paulis, Herentals’ gemeenteraadslid (LDD): “De herhaalde verklaringen van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Crevits om werk te maken van het oplijsten van de voorbije winterschade, evenals een structureel herstelplan naar voren te brengen, blijken uiteindelijk slechts loze beloften te zijn. Door deze aanhoudende schade aan de Vlaamse wegen komt nu niet enkel meer de veiligheid van de automobilist in het gedrang. Omwille van de vele schadeclaims voor beschadigde voertuigen dreigen ook de autoverzekeringspremies te stijgen…”

Read the rest of this entry »

Vakbondshouding is schaamte voorbij

De schandalige afwikkeling van de reeks pesterijen door en met vakbondsverantwoordelijken in het bedrijf MACtac in Zinnik, in Henegouwen, is voor LDD wraakroepend. De krokodillentranen van de top van vakbond ACV maken de affaire alleen nog erger.

Read the rest of this entry »

Geld jobkorting gebruiken voor innovatie

De Vlaamse regering besliste vandaag om de jobkorting volledig af te schaffen om er het gat van 94 miljoen euro in de Vlaamse begroting van 2011 grotendeels mee te dichten. LDD is altijd een koele minnaar geweest van de jobkorting, maar het is voor de partij onaanvaardbaar dat het geld niet aangewend wordt voor toekomstgerichte investeringen, zoals in O&O.

Read the rest of this entry »

Overstromingsrisico’s maximaal indijken

Om Vlaanderen in de toekomst nog beter te wapenen tegen zware regenval vraagt LDD samen met andere oppositiepartijen de oprichting van een bijzondere parlementaire beleidscommissie die ter zake accurate maatregelen kan uitwerken.

Read the rest of this entry »

Gebrek aan visie en daadkracht

Het gebrek aan structurele besparingen in 2010 breekt Vlaanderen zuur op in 2011. De intrestlasten op de Vlaamse schuld stijgen tot 221,5 miljoen euro. Bovendien blijft er van de extra 1,5 miljard euro inkomsten amper 95 miljoen over voor het voeren van nieuw beleid. Zelfs het uitvoeren van de elementaire kerntaken wordt daardoor problematisch.

Read the rest of this entry »

Zelfstandige kinderopvangsector alle kansen geven

Met het stopzetten van het IKG-systeem voor nieuwe plaatsen en startende opvanginitiatieven in de kinderopvang draait Vlaams minister Vandeurzen de klok helemaal terug. Om effectief werk te maken van een voldoende aanbod van betaalbare en kwalitatieve kinderopvang en om de financiële discriminatie tussen de gesubsidieerde en de zelfstandige sector weg te werken, vraagt LDD om de aanbodsubsidiëring te vervangen door een systeem van kinderopvangcheques.

Read the rest of this entry »

Advies Raad van State noodzakelijk

LDD vroeg tijdens de plenaire zitting van het Vlaams parlement, samen met andere oppositiepartijen, het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State over enkele amendementen bedoeld om de collectivistisch geïnspireerde ‘regulitis’ uit het ontwerp van decreet inzake de private arbeidsbemiddeling te weren. Door het inwinnen van dit advies zal de voorziene eindstemming over dit ontwerpdecreet dan ook niet doorgaan. De uiteindelijke beslissing wordt hierdoor immers met ca. 1 maand uitgesteld.

Read the rest of this entry »

Vlaamse begroting start in het rood

De Vlaamse begroting 2011 werd gister door minister Muyters in het Vlaams Parlement voorgesteld. Uit de toelichting van de minister bleek dat de ontvangsten in 2011 lager zullen liggen dan eerder verwacht, waardoor nu reeds een tekort van 94 miljoen moet worden weggewerkt om het begrotingsevenwicht te halen. Er is echter nog steeds een netto stijging van de ontvangsten met 1,5 miljard euro, maar toch stelt LDD vast dat er amper ruimte is voor nieuw beleid (95 miljoen euro).

Read the rest of this entry »

Facebook