Archive for oktober, 2010

Onderzoek noodzakelijk

Een onderzoek van het Rekenhof heeft uitgewezen dat de federale regering 115 miljoen euro misdaadgeld illegaal heeft gebruikt om de begroting op te smukken. Het ging om in beslag genomen gelden die nog niet door een rechtbank verbeurd waren verklaard. Toch heeft de regering-Leterme de 115 miljoen in oktober 2008 voor de begroting van 2009 geboekt als ‘bedragen die de staat definitief heeft verworven’. LDD vraagt grondig onderzoek naar misbruik van misdaadgeld van het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV).

Read the rest of this entry »

Alweer uitstel in stadiondossier

In een nota die vrijdag op de ministerraad van de Vlaamse Regering geagendeerd stond, verzoekt minister Muyters de Vlaamse Regering om de termijn voor definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge’ te verlengen met 60 dagen. De definitieve beslissing in het Brugse stadiondossier wordt dan ook nog maar eens verschoven, nu van 22 november 2010 naar 21 januari 2011.

Read the rest of this entry »

Wolfstee beter KMO-gebied

LDD Herentals wil niet weten van een asielcentrum in de leegstaande legerkazerne in Wolfstee. Zopas lekten plannen van staatssecretaris Courard (PS) uit om een tiental kazernes om te bouwen tot asielcentra, het Herentalse Wolfstee blijkt op die lijst voor te komen.

Read the rest of this entry »

Onderhoud E313 kan beter

Op de E313-autosnelweg ter hoogte van de afrit Herentals-Industrie is er bij hevige regenval regelmatig sprake van ernstige wateroverlast, waarbij het verkeer drastisch dient te vertragen en er een duidelijk onveilige situatie ontstaat. Het weggedeelte is nochtans recent vernieuwd.

Read the rest of this entry »

Doodsteek voor galopsport

Gister werd in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement de bespreking gehouden van het voorstel van resolutie betreffende de toekomst van de renbaan van Groenendaal, dat mede op initiatief van LDD werd ingediend. De resolutie beoogde om de paardenrenbaan van Groenendaal en de bijbehorende tribune van de sloop te redden en de bestaande infrastructuur een nieuwe bestemming binnen de paardenrensport te geven. De resolutie werd echter weggestemd door CD&V, N-VA, Groen! en sp.a.

Read the rest of this entry »

Meer herbestemmingsprojecten

Onlangs raakte bekend dat de Vlaamse ministers van Wonen en Welzijn via nieuwe experimentele projecten de instroom en doorstroming van kwetsbare doelgroepen naar de sociale huisvesting wensen te bevorderen. Grote leegstaande gebouwen zoals kloosters, pastorijen, scholen en kazernes zijn daartoe volgens LDD perfect geschikt. Deze bieden immers de unieke kans om snel grote sociale huisvestingprojecten te realiseren en zodoende de bestaande lange wachtlijsten aan te pakken.

Read the rest of this entry »

Voor eigen deur vegen

Vlaams minister van Wonen en Energie Freya Van den Bossche (sp.a) maakte vandaag bekend dat ze in de private huurmarkt de lat flink wat hoger wil leggen inzake energiezuinigheid. LDD stelt zich echter vragen bij deze voornemens en vindt dat de minister immers zelf het voorbeeld moet geven door als ‘grootste huisbaas van Vlaanderen’ in de eerste plaats de sociale huurwoningen energievriendelijk te maken.

Read the rest of this entry »

Activeringsbeleid noodzakelijk

In het kader van de Europese ‘EU 2020-strategie’ formuleren morgen de 27 Europese ministers van Werk doelstellingen betreffende de werkgelegenheid . Deze doelstellingen dienen te worden vertaald in nationale en regionale streefcijfers. LDD drukte minister Muyters vanmiddag nog eens op het hart dat Vlaanderen inzake werkzaamheidgraad nog een enorme weg af te leggen heeft.

Read the rest of this entry »

Innovatiebeleid faalt

In het Vlaams Parlement heeft minister van Wetenschap en Innovatie Lieten vanmiddag geantwoord op een actuele vraag van LDD m.b.t. de betalingsproblemen bij het IWT. Minister Lieten heeft hierbij toegegeven dat het IWT in 2010 voor ongeveer 30 miljoen euro aan beloofde subsidies niet zal kunnen uitbetalen aan bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Read the rest of this entry »

Vossenpopulatie reguleren

LDD wil bij het begin van het jachtseizoen de problematiek omtrent de aanhoudende toename van de vossenpopulatie in Vlaanderen aanpakken. Daarom werd vanmiddag in het Vlaams Parlement de spoedbehandeling van een voorstel van resolutie gevraagd waarin gepleit wordt om het jachtseizoen uit te breiden en daadkrachtige maatregelen te nemen om een vossenplaag alsnog te kunnen voorkomen.

Read the rest of this entry »

Facebook