Archive for september, 2010

Waalse geneeskunde ontspoort verder

De Brusselse krant Le Soir opent vandaag met een ontluisterend verslag betreffende de overconsumptie in de Belgische ziekenhuizen. Sinds vorig jaar worden ziekenhuizen die buitenmatige uitgaven aanrekenen voor een aantal technische prestaties, zoals labtesten en radiografie, door het RIZIV beboet.

Read the rest of this entry »

Engels als tweede taal

LDD staat pal achter het pleidooi van Vlaams minister van Onderwijs Smet om het Engels als “eerste vreemde taal” in het Vlaams onderwijs in te voeren. Want volgens haar twee Vlaamse parlementsleden die beiden in het hoger onderwijs staan, Lode Vereeck en Boudewijn Bouckaert, is een grondige kennis van het Engels noodzakelijk als de “lingua franca” of als het belangrijkste communicatiemiddel binnen een geglobaliseerde wereld.

Read the rest of this entry »

Onzorgvuldig Herentals’ stadsbestuur

In de periode 2006-2008 heeft de Stad Herentals het voormalige gemeentehuis van deelgemeente Noorderwijk laten verbouwen en uitbreiden. De uitvoering van de werken werd toegewezen aan een firma uit Herentals. Die aannemer vorderde onlangs verwijlintresten omdat de Stad een aantal facturen laattijdig betaalde…

Read the rest of this entry »

Brug te ver

Na vijftien jaar politiek bakkeleien en uitermate duur studiewerk, dat telkenmale als alibi werd gebruikt om niet te moeten beslissen, heeft de Vlaamse regering uiteindelijk dan toch beslist om de kleine ring rond Antwerpen te sluiten met een tunnel. In vergelijking tot het brugtracé zal deze tunnelvariant pas 4 jaar later gebruiksklaar zijn. We zullen dus sowieso nog vier jaar langer in de file moeten staan…

Read the rest of this entry »

Politieke jaar ingevaren

Gister trapte LDD het nieuwe politieke werkjaar 2010-2011 af. In Temse vertrokken meer dan 300 LDD’ers voor een gezellige boottocht op de Schelde. Ze maakten er ondermeer kennis met de nieuwe voorzitter, Lode Vereeck, en het nieuwe Dagelijkse Bestuur. Ook de eerste hervormingen van de partijwerking werden er voorgesteld. LDD is immers van boven naar beneden gegroeid, waardoor de basis al eens verwaarloosd werd.

Read the rest of this entry »

Paperclip is ondemocratisch

In de onderhandelingen over de Oosterweelverbinding ligt er naar verluidt weer een nieuwe variant van het BAM-tracé op tafel: geen brug of tunnel, maar allebei; de zogenaamde ‘paperclipoplossing’. De paperclipoplossing bestaat, net zoals de BAM-versie met de Lange Wapper, uit een combinatie van brug en tunnels, maar alleen zou de Lange Wapper nu enkel nog boven het Antwerpse havengebied gaan om daarna in een tunnelsleuf richting Sportpaleis te verdwijnen. Voor de financiering ervan wordt er gedacht aan een volksobligatie, waarvoor de burger kan intekenen met garantie van rendement.

Read the rest of this entry »

Regionalisering huurwetgeving betekent kans

Vlaams minister van Wonen Van Den Bossche blijkt voorstander van de regionalisering van de federale huurwetgeving. Op zich is dit geen slechte zaak voor Vlaanderen, maar LDD huivert bij de manier waarop de minister haar nieuwe bevoegdheden wil invullen.

Read the rest of this entry »

Welvaartsvast pensioen na 40-jarige loopbaan

cdH pleit vandaag in een persbericht voor de prioritaire verhoging van de kleine pensioenen. Voor LDD klinkt dit pleidooi vreemd, gezien cdH net één van de partijen is die al jaren bijna elke mogelijke hervorming tegenhoudt die de betaalbaarheid van ons pensioensysteem dient te verzekeren. Nochtans is het doorvoeren van verregaande hervormingen de enige weg om ons pensioensysteem voor te bereiden op de toekomst.

Read the rest of this entry »

Vlaams onderwijs niet afwaarderen

LDD schaart zich achter een hervorming van het secundair onderwijs in Vlaanderen, maar is bezorgd voor een kwaliteitsverlies door de aanpak van minister van Onderwijs Smet. De oriëntatienota van de minister bevat een aantal goede punten zoals een opvolgingssysteem bij de overgang van het lager naar het middelbaar onderwijs (of m.a.w. het doorgeven van informatie aan de middelbare instelling over de leerling in het lager onderwijs).

Read the rest of this entry »

Nieuwe personeelsnormen ouderenzorg nodig

Het tekort aan verpleegkundigen blijft zich manifesteren. Bijna 9 op de 10 rusthuizen geven aan dat ze moeite hebben om vacatures voor verplegers in te vullen. Daarom pleiten ze voor een verlaging van de wettelijke norm aan verplegend personeel.

Read the rest of this entry »

Facebook