Archive for augustus, 2010

Regeringsvorming in het slop

LDD stelt vast dat de pogingen van preformateur Di Rupo (PS) om een grondige staatshervorming op te zetten, blijven mislukken. Het wantrouwen tussen de Vlaamse centrumpartijen N-VA en CD&V enerzijds en de linkse partijen anderzijds is boven water gekomen en toont aan hoe het Belgische federale model is uitgeleefd.

Read the rest of this entry »

In de pers: Dreef achter Hidrodoe wordt nog niet gekapt

Het OCMW laat de bomen in de dreef achter Hidrodoe voorlopig niet kappen. Dinsdagavond werd beslist om het perceel uit het kapplan 2011 te halen. Eind juni luidde raadslid Guy Paulis (LDD) de alarmklok over de geplande kap van een reeks Amerikaanse eiken. Volgens het raadslid zijn de meeste bomen nog in prima staat.

Read the rest of this entry »

Wurgende nieuwe linkse grendels

De mogelijke hervorming van de financieringswet wordt in de pers een ‘overwinning’ voor de Vlaamse onderhandelaars genoemd… Maar LDD stelt vast dat de principes waar de onderhandelaars het over eens werden in feite de gewesten en gemeenschappen met handen en voeten binden, en elk autonoom fiscaal beleid bijna onmogelijk maken.

Read the rest of this entry »

‘Groenboek’ nog meer lege doos?

De provincies, met de provinciale scholen op kop, gaan in verzet tegen de voorstellen van Vlaams minister Bourgeois in het ‘Groenboek’. Nogal hypocriet van de klassieke meerderheidspartijen CD&V en sp.a, die in de Vlaamse regering het Groenboek goedkeuren maar op provinciaal niveau het verzet organiseren. Het provinciaal verzet dreigt volgens LDD van de voorstellen in het Groenboek helemaal een lege doos te maken…

Read the rest of this entry »

Regionalisering personenbelasting essentieel

De Franstalige partijen vinden het onaanvaardbaar dat de Vlaamse onderhandelaars de regionalisering van de personenbelasting op de onderhandelingstafel gooien, en vragen dat de eis opgeborgen wordt. Nochtans is de splitsing van de personenbelasting een cruciaal en noodzakelijk element om ons land budgettair en economisch opnieuw op de rails te krijgen.

Read the rest of this entry »

Bidbook WK-kandidatuur doorlichten

LDD vraagt dat het parlement het bidbook van ons land voor de voetbal WK-kandidatuur 2018 onderzoekt en doorlicht. Uit het openbaar gemaakte bidbook blijkt immers dat de Lage Landen ver willen gaan om het WK voetbal in 2018 te organiseren. Zo zijn ze o.a. bereid de FIFA geen belastingen te laten betalen op de miljoenenwinsten en voorzien ze een persoonlijke rijstrook op de autosnelwegen voor de FIFA-medewerkers.

Read the rest of this entry »

Facebook