Archive for juli, 2010

Overheidshervorming kent valse start

In het kader van Vlaanderen in Actie (VIA) besliste de Vlaamse regering dat Vlaanderen tot de vijf beste regio’s van Europa moet behoren op vlak van efficiëntie en effectiviteit van de overheid. Daarom vroeg ze aan het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) om een meerjarenprogramma “Slagkrachtige Overheid” uit te werken.

Read the rest of this entry »

Vlaams mobiliteitsbeleid haaks op realiteit

De studie ‘Verplaatsingsgedrag Vlaanderen’, die vandaag bekend gemaakt is, bevestigt de stelling van LDD: de Vlaming kiest resoluut voor de auto om zich te verplaatsen. De studie bevestigt eerder onderzoek en toont aan dat alle vormen van het openbaar vervoer (trein/tram/metro/bus) samen slechts goed zijn voor 5 procent van alle verplaatsingen.

Read the rest of this entry »

Ook bestuursploeg vernieuwd

Met het oog op een snelle doorstart heeft Lode Vereeck, de nieuwe partijvoorzitter van LDD, zijn bestuursploeg samengesteld. Het dagelijks bestuur bestaat naast stichter Jean-Marie Dedecker uit Boudewijn Bouckaert, Steven Everaert, Peter Reekmans, Ivan Sabbe, Paul Vanhie en Jurgen Verstrepen. Vereeck is wel nog op zoek naar een nieuwe woordvoerder/-ster.

Read the rest of this entry »

Nieuwe voorzitter LDD

Het partijbestuur van LDD heeft vanmiddag Vlaams fractieleider Lode Vereeck aangeduid als nieuwe partijvoorzitter. Vereeck krijgt de leiding van een dagelijks bestuur dat meteen de opdracht krijgt een inhoudelijk congres voor te bereiden, dat plaatsvindt in het najaar en waarop de partij haar programma terug scherp moet stellen in de veranderde politieke omgeving.

Read the rest of this entry »

Facebook