Archive for juni, 2010

Sociaal vangnet ja, hangmat neen

De VDAB stelt voor de Vlaamse aanmoedigingspremie af te schaffen of in te perken voor wie tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt. Dit voornemen van de VDAB past perfect in de besparingsnoodzaak die zich momenteel opdringt.

Read the rest of this entry »

úw centen daar gaat het om

Úw toekomst, úw loon, úw pensioen, úw ziekteverzekering en úw veiligheid.
Dàt zijn de echte thema’s waar het zondag om gaat.
Úw centen, daar gaat het om.
Er horen meer centen in úw zak dan in de bodemloze schatkist van de staat.
Het is hoog tijd voor méér gezond verstand in de politiek.
We kunnen er samen iets aan doen.
U kan op ons rekenen, wij rekenen zondag op ú !

Pensioenplan

De pensioenen kunnen enkel welvaartsvast en duurzaam blijven indien ze overgeheveld worden naar de deelstaten, vereenvoudigd tot één stelsel, berekend worden op basis van een 40-jarige loopbaan, waarbij het aantal gelijkgestelde periodes beperkt wordt. Dat staat in het pensioenplan van Lijst Dedecker dat vandaag in een Genks rusthuis werd voorgesteld.

Read the rest of this entry »

Dreef dreigt te verdwijnen

In Herentals is er achter het ‘Hidrodoe’-park van Pidpa een prachtige eiken-/beukendreef, de poort naar het omringende bosgebied. Herentals’ gemeenteraadslid Guy Paulis (Lijst Dedecker) vernam echter dat dit natuurpareltje (gedeeltelijk) dreigt te verdwijnen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) oordeelt in het kader van het ‘bosbeheer’ immers dat er imposante bomen gekapt moeten worden. Bizar, want het gaat zeker niet om een dode of gevaarlijke bomenrij; er is in die omgeving bijv. ook geen autoverkeer of fietspad dus geen overlast van afgewaaide takken of zo.

Read the rest of this entry »

Raad van State vernietigt beschermingsbesluit

Bij Ministerieel Besluit van 13 april 2004 werd de voormalige notariswoning aan de Grote Markt 17 in Herentals als monument beschermd. Het gebouw is sinds jaren beter bekend als feestzaal ‘Salons De Limpens’. Bij arrest van de Raad van State van 18 maart 2010 werd het beschermingsbesluit echter vernietigd. Dit werd op 14 mei 2010 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Read the rest of this entry »

137.760 nieuwe illegalen tegen 2020

Staatssecretaris Wathelet verklaarde vandaag dat er in 2010 ‘amper’ 20.000 illegalen geregulariseerd zullen worden, en noemt dit een ‘globale aanpak’. Naar eigen zeggen heeft hij ervoor gezorgd dat er ‘de komende tien jaar’ geen regularisatiecampagne meer moet worden gevoerd. Lijst Dedecker becijferde voor u dat België met ongewijzigd beleid tegen 2020 een nieuw leger van 137.760 uitgeprocedeerde illegalen zal tellen.

Read the rest of this entry »

Geld voor Brussel is sleutel staatshervorming

Lijst Dedecker is niet verbaasd over de heisa die de uitspraken van N-VA voorzitter De Wever over de toekomst van Brussel uitlokken bij de Franstaligen. Maar voor Lijst Dedecker laten de Vlamingen zich weer vangen aan een schijngevecht, en gaan ze weer voorbij aan de essentie van de staatshervorming, dat is financiële autonomie van gewesten en gemeenschappen.

Read the rest of this entry »

Besparingsplan: burger mag rekening niet betalen

De politiek en de overheid moeten vooral nederigheid aan de dag leggen en de rekening mag niet worden betaald door de burger. Dat is het uitgangspunt van het plan waarmee Lijst Dedecker tegen 2015 22 miljard euro wil besparen. Daarbij wil LDD het “overtollige vet” van de overheden wegsnijden, het bos aan banenplannen rooien, de fiscaliteit vereenvoudigen en de kosten verbonden met asiel en migratie drukken.

Read the rest of this entry »

Rechtstaat in hart getroffen

Lijst Dedecker neemt met afschuw kennis van de laffe moord op twee magistraten van het vredegerecht in Brussel. De gebeurtenis is een triestig dieptepunt in een spiraal van geweld in ons land. Als een rechter tijdens het uitoefenen van zijn ambt om het leven kan komen, is de rechtstaat in gevaar.

Read the rest of this entry »

België aantrekkingspool voor asielzoekers

Lijst Dedecker heeft een vijfstappenplan voorgesteld om de asielcrisis op “een kordate en eerlijke manier” aan te pakken. België is een aantrekkingspool geworden. Als het asielbeleid niet verandert, dan is er over vijf jaar een nieuw generaal pardon nodig om de toestand onder controle te krijgen…

Read the rest of this entry »

Facebook