Archive for mei, 2010

Uw centen, daar gaat het om!


Free Gaza, onmiddellijke opheffing blokkade

Het Israëlische leger heeft het scheepskonvooi Freedom Flotilla, dat met hulp onderweg was naar de Gazastrook, beschoten in internationale wateren. Het Israëlische leger bevestigt zelf dat er zeker tien doden zijn. Met deze actie toont Israël aan dat het de wurgende blokkade van de Gaza-strook desnoods met brutaal geweld tegen internationale inmenging zal handhaven.

Read the rest of this entry »

Wachtuitkering is dure transfer naar Wallonië

De sp.a pleit vandaag bij monde van voorzitster Caroline Gennez voor het behoud van de wachtuitkering. Op die manier verdedigt de sp.a een verborgen transfer van zo’n 300 miljoen euro van Vlaanderen naar Wallonië. Voor wie er nog aan mocht twijfelen: met de sp.a in een volgende federale regering staan er de Vlamingen nog zware tijden te wachten.

Read the rest of this entry »

Nieuw veiligheidsplan

Het veiligheidsplan van Lijst Dedecker werd voorgesteld. Thema’s als een harde aanpak van corruptie, veelplegers en criminele jongeren staan centraal. Veiligheid moet voor LDD een zekerheid zijn. Tien punten kregen samen de titel “mission possible” mee in het veiligheidsplan van LDD.

Read the rest of this entry »

Fout signaal, maar toch goedgekeurd !?

CD&V laat in een persbericht weten dat ze het brugpensioen op 52 jaar dat bij Carrefour overeengekomen is een fout signaal vindt. Op hetzelfde ogenblik keurt ze het sociaal akkoord goed tijdens de ministerraad. Het mag duidelijk zijn: eens tsjeef, altijd tsjeef… Voor Lijst Dedecker is het toestaan van het brugpensioenstelsel totaal onaanvaardbaar.

Read the rest of this entry »

Coördinatiepunt Wegenwerken loopt mank

Wegwerkzaamheden veroorzaken altijd hinder voor de weggebruikers, omwonenden, handelaars en bedrijven. Het Coördinatiepunt Wegenwerken (CPW) van de Vlaamse overheid is dan ook opgericht om alle wegenwerken in Vlaanderen te coördineren. De bedoeling is op die manier de overlast voor omwonenden, handelaars en weggebruikers preventief te beperken.

Read the rest of this entry »

Zelfbediening bij sociale huisvestingsmaatschappijen

Sinds 2008 zijn de zitpenningen van de bestuurders van sociale huisvestingsmaatschappijen zeer sterk gestegen. Gemiddeld stegen ze in het merendeel van de gevallen in één jaar tijd met méér dan 50%, in bepaalde gevallen zelfs met 125%. Dat blijkt uit het ‘Jaarrapport Toezicht 2009’ dat in het Vlaams Parlement werd besproken.

Read the rest of this entry »

Duidelijkheid over brugpensioen blijft uit

Terwijl burgers en bedrijven kreunen onder de economische crisis is er één sector die bloeit als nooit tevoren: het stelsel van het brugpensioen. Ook vandaag strooien vakbonden en regering opnieuw kwistig met brugpensioen. In het ontwerpakkoord dat vakbonden en directie vandaag bij warenhuisgroep Carrefour hebben bereikt, kunnen werknemers op brugpensioen vanaf 52.

Read the rest of this entry »

Belgische economie gewurgd door belastingstelsel

België wist vorig jaar 182 nieuwe investeringsprojecten aan te trekken. In 2006 waren dat er nog 242. Dat blijkt uit een studie van IBM Global Business Services. Voor Lijst Dedecker tonen de cijfers duidelijk aan dat de traditionele partijen de Belgische economie de afgelopen jaren hebben gewurgd door tegen beter weten in een belastingstelsel in stand te houden dat al lang niet meer functioneert.

Read the rest of this entry »

Betere signalisatie op E313 gevraagd

Herentals’ gemeenteraadslid Guy Paulis (Lijst Dedecker) merkte regelmatig op dat de nieuwe elektronische signalisatieborden op de E313 tussen Geel en Ranst niet functioneren, of informatie tonen die al uren oud is. Via de LDD-fractie in het Vlaams Parlement liet hij er vragen over stellen aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits.

Read the rest of this entry »

Facebook