Archive for april, 2010

Bouwaanvraag Stadspark geweigerd

O.a. op de gemeenteraad van eind oktober 2009 vroeg raadslid Guy Paulis (LDD) duidelijkheid omtrent de plannen van het schepencollege i.v.m. het Herentalse Stadspark aan de Nieuwstraat/Vaartstraat. Dat het park nood heeft aan een grondige opfrisbeurt en beter onderhoud, is evident.

Read the rest of this entry »

Gesubsidieerde kinderopvangsector blijvend bevoordeeld

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft zijn visienota op de kinderopvang voorgesteld aan de Vlaamse regering. Uiteraard zijn er meer en betere plaatsen nodig, moet de kinderopvang voor iedereen toegankelijk zijn en moet de kwaliteit blijvend worden gegarandeerd. Maar LDD pleit tegelijk om de zelfstandige kinderopvang als volwaardige partner te behandelen en te werken met consumentensubsidies.

Read the rest of this entry »

Een boerka is een boerka

LDD is tevreden dat het parlement gister een verbod op het dragen van een “boerka”- of een “nikaab” in de publieke ruimte invoert. In de wet zelf staan die twee woorden uit hyperpolitieke correctheid nergens vermeld. LDD diende daarom een amendement in om de woorden “boerka” en “nikaab” alsnog in de wet in te voeren, waardoor meteen de twee uitzonderingen op het verbod (werk en carnaval) overbodig worden.

Read the rest of this entry »

Totale staatshervorming nodig

Gistermiddag in de Kamer heeft LDD vastgesteld dat er niet langer één Belgisch federaal parlement bestaat, maar dat er 2 parlementen (een Vlaams en een Franstalig) tegen mekaar opbieden en dat bovendien de Franstalige minderheid altijd haar slag thuishaalt. Daarom vindt LDD dat de herziening van de Grondwet niet grondig genoeg kan gebeuren, en dat de Vlaamse partijen -zeker OpenVLD en CD&V- moeten leren hun woord te houden.

Read the rest of this entry »

Uittredende regering neemt onverantwoord financieel risico

De federale regering heeft gister een lening van 1 miljard euro aan Griekenland goedgekeurd. De beslissing werd vlug-vlug door het parlement gejaagd. Volgens LDD zadelt de ontslagnemende regering Leterme II op deze manier de bevolking op met een onverantwoord financieel risico. Volgens de recentste gegevens heeft Griekenland voor de komende drie jaar 100 tot 120 miljard euro nodig.

Read the rest of this entry »

Val regering, geen dag te vroeg

Voor LDD is de val van het tweede kabinet Leterme de meest logische oplossing voor de chaos die nu al 3 jaar in de federale regering heerst. 3 jaar lang zijn de Vlaamse kiezers zowel door CD&V als door OpenVLD aan het lijntje gehouden met beloften van een staatshervorming.

Read the rest of this entry »

Belastingbetaler draait op voor wanbeleid

De Europese Commissie besliste zopas dat de stad Oostende onrechtmatige staatssteun heeft gegeven aan de Oostendse vismijn. Ze eist nu dat de vismijn van Oostende binnen de vier maanden alle onrechtmatige subsidies terugbetaalt.

Read the rest of this entry »

Aankondigingspolitiek blijft voortduren

Met de presentatie van de begrotingscontrole 2010 heeft de Vlaamse regering geprobeerd het vluchtige beeld te creëren van een regering die krachtdadig bestuurt en keuzes durft te maken.

Read the rest of this entry »

Bouwvergunningen: nood aan meer rechtszekerheid

Burgers en ondernemers moeten hun stedenbouwkundige vergunningen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen van hun gemeente. Als het college geen beslissing neemt binnen de vooropgestelde termijn, resulteert dit automatisch in een weigering van de vergunningsaanvraag.

Read the rest of this entry »

BHV: geen koehandel nodig, gewoon stemmen

LDD is niet verbaasd over het huidige gekrakeel rond de onderhandelingen over de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Al 3 jaar wordt de Belgische regering gegijzeld door het NON van de Franstalige partijen. Dat levert niet alleen een Vlaamse minderheid op in die federale regering, het blokkeert ook elke hervorming, die broodnodig is om dit land veilig te maken, en er economisch bovenop te helpen.

Read the rest of this entry »

Facebook