Archive for maart, 2010

Noem een kat een kat, een Boerka een Boerka

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd een wetsvoorstel aangenomen tot instelling van een verbod op ‘het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt’. Het doel van deze wet is, uiteraard, de islamitische Boerka en Niqab uit de openbare ruimte, dus ook op straat, te weren.

Read the rest of this entry »

Vlaamse overheid verliest 60 miljoen door te laat te betalen

De Vlaamse overheidsinstellingen hebben sinds 2004 bijna 60 miljoen euro intresten moeten doorstorten op facturen die te laat werden betaald. Dat berekende LDD. De partij vraagt dringend maatregelen. Want deze extra kost als gevolg van laattijdige betalingen is onaanvaardbaar. Deze verwijlintresten worden uiteindelijk met Vlaams belastinggeld betaald.

Read the rest of this entry »

Vlaamse regering sukkelt verder in Oosterweeldossier

De Vlaamse regering heeft geen akkoord bereikt over het Masterplan 2020 voor de Antwerpse mobiliteit. Ze beweert dat ze kiest voor een tunnel i.p.v. de Lange Wapper. Maar die tunnel moet haalbaar, betaalbaar en snel realiseerbaar zijn. En dat moet weer blijken uit een studie.

Read the rest of this entry »

Maximumfactuur onderwijs onmiddellijk afschaffen

De maximumfactuur in het onderwijs is betuttelend en leidt tot een verschraling van de culture en sportieve schoolactiviteiten. LDD roept minister van Onderwijs Smet op wat meer vertrouwen te hebben in de schooldirecties, de leerkrachten en de ouders, en de betuttelende maatregel onmiddellijk af te schaffen.

Read the rest of this entry »

Witboek pensioenen eerder zwartboek

De federale regering heeft na 3 jaar palaveren het groenboek van de pensioenen in ontvangst genomen. De conclusies liggen voor de hand, maar premier Leterme geraakt niet verder dan ‘akte te nemen’ van het document, en ‘zich zeker niet te laten opsluiten in een kalender’.

Read the rest of this entry »

Nieuw voorstel over studentenarbeid onvoldoende

Een student mag vandaag maximaal twee periodes van 23 dagen per jaar werken, de eerste tijdens de zomer en de tweede tijdens de rest van het jaar. In het nieuwe voorstel dat Minister van Werk Joëlle Milquet naar de sociale partners heeft gestuurd, mogen de studenten voortaan 50 dagen per jaar werken, zonder onderscheid tussen de zomer- en winterperiode.

Read the rest of this entry »

Staatssecretaris Asiel en Migratie moet ontslag nemen

Wie dacht met de dwangsom van 500 euro per dag voor asielzoekers alles gezien te hebben, vergist zich. Een nota die circuleert bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vraagt aan de ambtenaren om bij regularisatie valse arbeidsdocumenten te negeren, en actief op zoek te gaan naar positieve elementen.

Read the rest of this entry »

Begroting ontspoort verder

Nu de federale regering de begrotingscontrole heeft afgerond en de grote lijnen duidelijk worden, lijkt het wel of de hoogtijdagen van paars helemaal terug zijn. De regering Leterme beloofde twee maanden geleden dat ze elke meevaller zou gebruiken om het begrotingstekort terug te dringen. Maar wat zien we vandaag?

Read the rest of this entry »

Vastgestelde inbreuken drugsverkoop stijgen met 172%

Het jaarverslag 2009 van politiezone Neteland werd woensdagavond in openbare zitting besproken op de politieraad. Globaal bekeken vertellen de cijfers een positief verhaal over de werking van de politiediensten. De politiehervorming van nog geen 10 jaar geleden zorgt zeker in onze zone voor betere resultaten. Jaar na jaar boekt het korps op vele terreinen successen.

Read the rest of this entry »

Hoofddoekenverbod op school per decreet regelen

De Raad van State heeft vanochtend het toekomstig verbod op het dragen van een hoofddoek of een ander levensbeschouwelijk kenteken in het gemeenschapsonderwijs geschorst. De Raad stelt een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, maar LDD vreest dat de rechtsonzekerheid hiermee alleen zal toenemen.

Read the rest of this entry »

Facebook