Archive for februari, 2010

Moordzaak grondig en vooral objectief onderzoeken

De communicatie van zowel het parket als van de federale politie rond het onderzoek naar het onderzoek in het dossier naar de moord op Annick Van Uytsel, roept meer vragen op dan ze antwoorden biedt. Nu minister van Justitie De Clerck (CD&V) zich plots verplicht voelt om er het fijne van te weten, waarschuwt LDD voor mogelijke partijpolitieke spelletjes.

Read the rest of this entry »

Vlaamse regering moet niet speculeren op beurs

LDD is tevreden dat de Vlaamse regering beslist heeft om een tweede Arkimedes-fonds op te starten. Het fonds zal zo’n 100 miljoen euro risicokapitaal inzamelen bij het publiek. Door de samenwerking met bepaalde risicokapitaalfondsen zal hierdoor zo’n 200 miljoen euro ter beschikking komen voor startende en/of groeiende bedrijven.

Read the rest of this entry »

Onderzoekscommissie treinramp samenstellen uit buitenlandse experten

LDD vreest dat de commissie die de treinramp van Halle moet onderzoeken een maat voor niets wordt als ze niet wordt geleid door buitenlandse experten. Een zuiver Belgische onderzoekscommissie zal niets opleveren. Daarvoor zijn de Belgische politiek en de top van de spoorwegen te afhankelijk van elkaar, waardoor ze elkaar de hand boven het hoofd zullen houden.

Read the rest of this entry »

Nota strafuitvoering voldoet niet

De “nota strafuitvoering” die minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) via de pers heeft gelanceerd, bevat volgens LDD te weinig nieuwe elementen om het probleem van de strafuitvoering op korte en lange termijn op te lossen. Het ‘actieplan’ is te weinig vernieuwend en zal uiteindelijk weinig zoden aan de dijk zetten.

Read the rest of this entry »

Politieke verantwoordelijkheid treinramp uitklaren

LDD betuigt haar medeleven met alle slachtoffers van de catastrofe in Buizingen, en is vol lof voor de talloze hulpverleners die op een zeer snelle en efficiënte manier hun leed hebben proberen op te vangen en te verlichten. Maar dat belet niet dat de oorzaken voor deze ramp grondig moeten worden onderzocht.

Read the rest of this entry »

Vlaamse gemeenten moeten nadeelcompensatie invoeren

In Nederland passen overheden, zoals de gemeenten, een nadeelcompensatieregeling toe voor mensen of bedrijven die een onevenredige schade lijden als gevolg van het optreden van die overheid, ook al gebeurt dat in het algemeen belang. LDD Middelkerke heeft aan de lokale gemeenteraad voorgesteld om dit principe ook toe te passen, en de raad heeft dit voorstel aangenomen, een primeur in Vlaanderen.

Read the rest of this entry »

Werkuren brandweervrijwilligers meteen uitbetalen

LDD Herentals vindt het onbegrijpelijk dat het schepencollege alweer in gebreke blijft t.o.v. de brandweer. Guy Paulis, gemeenteraadslid LDD: “Al jarenlang gebeuren er weinig tot geen investeringen in de kazerneinfrastructuur langs de Oud-Strijderslaan, zelfs bijvoorbeeld essentiële veiligheidsherstellingen aan het gebouw bleven uit en het wegdek van het oefenterrein achteraan is tot op de draad versleten en ’s winters een ijspiste…

Read the rest of this entry »

Er zijn snelle maatregelen nodig om Brussel weer veilig te maken

LDD is niet onder de indruk van de maatregelen die de regering Leterme in het vooruitzicht stelt om de zware en de kleine criminaliteit in Brussel aan te pakken. Het is zielig hoe alle betrokken burgemeesters, plaatselijke politiechefs en verantwoordelijken van het Brussels gewest de bevolking blijven voorliegen en zeggen dat alles prima werkt in de Brusselse politiezones, en dat er alleen geld tekort is.

Read the rest of this entry »

Verkeersknoop rond Antwerpen nu snel ontwarren

De Raad van State heeft vandaag de klacht van de uitbater van Het Pomphuis in Antwerpen verworpen. Indien de Raad van State anders had beslist, zou dat het Oosterweelproject met minstens 2 tot 3 jaar hebben vertraagd. Voor LDD is het verdwijnen van dit juridisch obstakel een belangrijk nieuw gegeven.

Read the rest of this entry »

Eén topsportschool, met strengere selectie

De Vlaamse topsportscholen leveren volgens LDD onvoldoende topsporters af. Zo zat er van de acht Belgische atleten die nu naar de Winterspelen gestuurd worden maar één op de banken van een topsportschool. Bij de Olympische Spelen van Peking kwamen slechts acht van de 94 geselecteerde atleten uit de topsportscholen en behaalde geen enkele een medaille.

Read the rest of this entry »

Facebook