Archive for januari, 2010

Duidelijk neen tegen rekeningrijden

Er is voor de invoering van het rekeningrijden nauwelijks een maatschappelijk draagvlak. Dat blijkt uit een online onderzoek van iVox in opdracht van het Radio 1-programma Peeters & Pichal. Meer dan de helft van de Vlamingen zegt neen tegen een heffing per afgelegde kilometer met de wagen.

Read the rest of this entry »

Vlaamse overheid betaalt 25 miljoen euro verwijlintresten

Tussen 2004 en 2009 betaalde de Vlaamse overheid in totaal 25 miljoen euro aan verwijlintresten. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van LDD. De Vlaamse overheid gooide dus 25 miljoen euro weg omdat ze er niet in slaagde haar facturen op tijd te betalen. Dat is een vreselijke verspilling. Maar in werkelijkheid ligt het cijfer nog veel hoger, want in dit cijfer zijn de autonome agentschappen nog niet verwerkt.

Read the rest of this entry »

ECR, nieuwe partij in Europees Parlement

Ruim een half jaar na de oprichting van een gemeenschappelijke fractie in het Europees Parlement hebben LDD, de Britse conservatieven en andere “eurorealistische” partijen zich nu ook verenigd in een partij. Met 54 leden zijn de zogeheten Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) de vijfde grootste politieke groep in Straatsburg.

Read the rest of this entry »

Staatshervorming op de lange baan

Als we de persberichten rond het werk van gewezen premier Jean-Luc Dehaene (CD&V) mogen geloven, zal de staatshervorming over de federale verkiezingen worden getild. Dit staat mijlenver van de beloften waarmee zijn partijgenoot Leterme de verkiezingen van 2007 heeft gewonnen. Meer nog, zelfs de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde wordt uitgesteld tot na 2011, en voor deze onwettige federale verkiezingen zal een oplapwet worden gemaakt.

Read the rest of this entry »

Economisch impulsprogramma voor Antwerpen nodig

Opel Antwerpen gaat onherroepelijk dicht. Dat werd vandaag meegedeeld op de ondernemingsraad van Opel. Voor LDD is de beslissing naast een menselijk drama voor de 2600 werknemers van Opel Antwerpen, ook het zoveelste economisch drama dat Antwerpen in korte tijd overvalt.

Read the rest of this entry »

Vlaams Parlement: meer debat, minder betutteling

LDD presenteert vandaag een eigen hervormingsplan voor het Vlaams Parlement. Het plan ‘Meer debat, minder betutteling’ is een alternatief voor de plannen van voorzitter Peumans (N-VA). Centraal in het plan staat de neutraliteit van de voorzitter van het Vlaams Parlement. LDD stelt voor dat de voorzitter in de toekomst gekozen wordt uit de parlementsleden van de oppositie.

Read the rest of this entry »

Communicatie LDD in hogere versnelling

LDD presenteerde tijdens haar nieuwjaarsreceptie haar eigen partijblad “Aha! Voor mensen met gezond verstand”. Het tijdschrift zal tweemaandelijks verschijnen met Anne De Baetzelier als hoofdredactrice. Daarnaast wil de partij ook drie tot viermaal per jaar een LDD focus uitbrengen waarin dieper wordt ingegaan op één specifiek onderwerp.

Read the rest of this entry »

Veiligheidsbeambten taken cipiers laten overnemen

De federale politie verzorgde dinsdag voor de tweede dag de bewaking in de gevangenis van Andenne. De lokale politie weigert de taak op zich te nemen. LDD dringt er bij minister van Justitie De Clerck op aan om deze taak in de toekomst toe te vertrouwen aan de veiligheidsbeambten van Justitie.

Read the rest of this entry »

Myrrha, cruciaal voor energiedossier én Kempen

Kernenergie kent de laatste jaren internationaal een sterke heropleving. België ging een andere richting uit. Maar recent werd de sluiting van enkele kerncentrales dan toch uitgesteld. Een logische zaak, want kernenergie levert immers de goedkoopste elektriciteit om de milieudoelstellingen te halen, want er is geen CO2 uitstoot en de productiekost is 6 keer goedkoper dan stroom uit gasturbines.

Read the rest of this entry »

Dreigend tekort aan strooizout

Antwerps provinciegouverneur Berx informeerde de afgelopen dagen bij de gemeentebesturen i.v.m. de (sterk slinkende) voorraden strooizout. Vele gemeentebesturen zitten nu reeds door hun voorraad. Zout bijbestellen blijkt in de praktijk quasi onmogelijk. Nochtans niet omdat de groothandelaars geen voorraden meer hebben, of geen extra aanvoer verwachten.

Read the rest of this entry »

Facebook