Archive for december, 2009

Zuiver

De televisiebeelden van de rivier Zenne, vuil water vol drijvende smurrie, schokten de afgelopen dagen iedereen. Onbegrijpelijk, hoe die waterloop -amper hersteld van tientallen jaren vervuiling- door een doelbewust stilleggen van een Brusselse zuiveringsinstallatie op enkele dagen teruggeslagen werd tot een stinkende open riool.

Read the rest of this entry »

Ziekenfondsen mogen zich niet verrijken

LDD neemt het niet dat de ziekenfondsen dit jaar een bonus zullen ontvangen omdat ze moedwillig het preventieluik van het globaal medisch  dossier van de huisartsen hebben tegengewerkt. In de begroting van 2009 was 21,1 miljoen euro uitgetrokken om het medisch dossier op te waarderen. Maar daar is geen cent van uitbetaald, omdat de verzuilde ziekenfondsen ruzie blijven maken over wat wel en wat niet in dat dossier moet komen.

Read the rest of this entry »

Dender vervuild, minister weet alweer van niets

De fabriek van La Floridienne Chimie in Ath -net over de taalgrens in de provincie Henegouwen- heeft 300 tot 600 kg giftige zinkchloride in de Dender geloosd, zonder dat Vlaanderen dit wist. Na de vervuiling van de Zenne bewijst deze verontreiniging dat Vlaanderen op geen enkele manier de kwaliteit van de rivieren controleert die Vlaanderen binnenstromen.

Read the rest of this entry »

Fortis: parlementair onderzoek meteen heropenen

LDD stelt vast dat de Hoge Raad van Justitie in zijn rapport over de Fortiszaak er van uit gaat dat er manifest ongeoorloofde contacten zijn geweest tussen de beleidscellen van toenmalig minister van Justitie Vandeurzen, eerste minister Leterme en minister van Financiën Reynders. Dat betekent dat de parlementaire onderzoekscommissie nu concrete aanwijzingen heeft om de precieze verantwoordelijkheden van alle betrokkenen na te gaan, en de ministers te confronteren met hun houding en die van hun kabinetten.

Read the rest of this entry »

Foute werking strooidiensten aanpakken

LDD heeft veel vragen bij de werking van de strooidiensten. Terwijl eergisteren al de vriestemperaturen en sneeuwbuien op voorhand waren voorspeld, is het verkeer donderdag volledig in de soep gedraaid. Ook vandaag, vrijdag, blijft het fileleed rond Brussel aanhouden. De problemen vormen voor LDD het zoveelste bewijs dat het Agentschap Wegen en Verkeer haar opdracht niet naar behoren uitvoert.

Read the rest of this entry »

Pleister op houten been

De laatste 10 jaar kreeg de Vlaamse automobielindustrie 175 miljoen euro aan subsidies van de Vlaamse overheid. Dat blijkt uit een antwoord van minister-president Kris Peeters op een schriftelijke vraag van LDD (vraag
/ antwoord).Dit is een kolossaal bedrag dat de Vlaamse belastingbetaler heeft opgehoest voor de auto-industrie.

Read the rest of this entry »

Ecologisch Groot Gelijk is echte oorzaak van vervuiling Zenne

LDD stelt vast dat de Brusselse minister van Leefmilieu Huytebroeck niet verder geraakt dan zich te verontschuldigen voor een gebrek aan communicatie met het publiek over het omtoveren van de Zenne tot een open riool. Voor de rest vindt de Brusselse Ecolominister hooghartig dat ze over de hele lijn gelijk heeft, want ecologisten hebben altijd gelijk.

Read the rest of this entry »

Cynisch Kerstspel van regering

LDD voelt vervangende schaamte voor premier Leterme (CD&V) die nu nog het lef heeft om de bevolking en de verenigingen op te roepen te helpen om daklozen en asielzoekers op te vangen. Deze regering, en zij alleen, is dankzij het asielbeleid van eerste ministers Van Rompuy en Leterme, verantwoordelijk voor de ellende in de straten van onze steden en gemeenten.

Read the rest of this entry »

sp.a klampt zich krampachtig vast aan zitjes in VRT

Op 15 januari moet de raad van bestuur van de VRT worden vervangen. Dat gebiedt het Vlaamse mediadecreet. LDD vraagt dat minister van Media Lieten dringend in actie schiet en voor 15 januari de nieuwe leden van de raad van bestuur benoemt. Elke beslissing die de raad van bestuur neemt na die dag is rechtsongeldig.

Read the rest of this entry »

Werking interne controle Vlaamse administratie bedreigd

De besparing van de Vlaamse regering dreigt de interne controle van de Vlaamse administratie te verlammen. Dat blijkt uit een verslag van de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) zelf. Voor LDD is het onbegrijpelijk dat de regering Peeters wil besparen op zijn eigen interne controle. En dat net nadat we de verhalen hebben gehad van het Vlaams Huis van New York, de fraude bij Wegen en Verkeer,…

Read the rest of this entry »

Facebook