Archive for november, 2009

Sociaal woningbeleid moet grondig worden omgevormd

Het Algemeen Eigenaarssyndicaat slaat alarm over de toename van het aantal uitzettingen van huurders. Lijst Dedecker stelt vast dat Vlaams minister van Wonen Van den Bossche een snelle oplossing belooft door terug te vallen op huurcheques, omdat de sociale woningsector geen snel en afdoend antwoord kan geven.

Read the rest of this entry »

Strooptocht bij werkende mens wordtvoortgezet

De regering Leterme II is nog maar net geïnstalleerd, of ze heeft al haar eerste pestmaatregel voor de werkende mens goedgekeurd: wie een gsm van het werk heeft waarmee hij ook privé mag bellen, moet daar binnenkort belastingen en sociale zekerheid op betalen. Ze zet hiermee de strooptocht bij de werkende mens voort van de regering Van Rompuy.

Read the rest of this entry »

In de pers: Infoborden politie verdwijnen

Raadslid Guy Paulis (LDD) wil dat de politie zich beter beraadt alvorens projecten te lanceren die later bij gebrek aan succes moeten worden afgevoerd. “Het project ‘leenfietsen’ werd in juli 2004 met veel bombarie opgestart (bij fietsdiefstal kon het slachtoffer beschikken over een reserve¬politiefiets, red.)”, zegt Paulis.

Read the rest of this entry »

Een loodgieter en een notaris

302Yves Leterme (CD&V) zal de gifbeker tot de bodem leegdrinken, voor hij aan het hoofd van zijn derde regering zal staan. Voor Lijst Dedecker is de aanstelling van Koninklijk Loodgieter Jean-Luc Dehaene (CD&V) om de oplossing voor BHV aan mekaar te lassen, de tweede vernedering van Leterme in nog geen week tijd. Ex-premier Martens (CD&V) moest als een blindengeleider Leterme de weg tonen naar de Wetstraat 16, en nu krijgt de premier er een tweede schoonmoeder bovenop.

Read the rest of this entry »

Europees Commissaris kan Vlaanderen beter imago geven in Europa

FRANCE-EU-EP-STRASBOURGDe benoeming van Karel De Gucht als Europees Commissaris voor Buitenlandse Handel is voor Lijst Dedecker opnieuw een meevaller voor een Vlaams politicus. Het is een belangrijke post die De Gucht bevordert tot toponderhandelaar voor de Europese Unie over de vrijmaking van de wereldhandel. Met zowel de aanstelling van De Gucht als de benoeming van Herman Van Rompuy tot voorzitter van de Europese Raad, heeft Vlaanderen een flinke slag geslagen op het Europese veld.

Read the rest of this entry »

Onverdoofd ritueel slachten moet stoppen

307Het Herentalse schepencollege gaf toelating om aan Plassendonk 13 in deelgemeente Noorderwijk vanaf vandaag schapen onverdoofd “op rituele wijze” te slachten, 3 dagen lang.
Guy Paulis, gemeenteraadslid LDD: “Het onverdoofd ritueel slachten is prehistorisch en barbaars.

Read the rest of this entry »

DHL-jobs verdwijnen door getreuzel Vlaamse regering

306Met het START-project plande de vorige Vlaamse regering een hele reeks investeringen die in en rond Zaventem op korte en middellange termijn zouden worden doorgevoerd. Dit zou meer dan 20.000 jobs opleveren. Van deze investeringen is tot nog toe niets in huis gekomen. Het gevolg hiervan zagen we gisteren: 900 jobs verdwijnen bij DHL.

Read the rest of this entry »

Verkoop MNM niet meer dan logisch

305Vandaag verschijnt in de media het bericht dat de VRT de zender MNM in de etalage zal zetten. Voor Lijst Dedecker zou de verkoop van MNM niet meer dan logisch zijn. MNM is een puur commerciële radio en dat behoort niet tot de kerntaken van een openbare omroep. Je zou kunnen stellen dat ze de markt verstoort: enerzijds ontvangt ze belastinggeld en anderzijds rooft ze de commerciële markt leeg. En als de inkomsten dalen vanwege de economische crisis, kan diezelfde VRT-radio nog eens langs de kassa van de Vlaamse overheid passeren (*). Andere radiozenders moeten mensen ontslaan om nog rond te komen.

Read the rest of this entry »

Vlaamse regeringen dekken al jaren onregelmatigheden toe

Het parket van Brussel heeft bij Vlaamse ambtenaren van de Afdeling Wegen en Verkeer (AWV) huiszoekingen uitgevoerd, onder meer bij de administrateur-generaal. Lijst Dedecker stelt vast dat het gerecht nu echt werk maakt van een ruim onderzoek naar mogelijke corruptie bij de Vlaamse administratie. De Vlaamse regering is al veel langer op de hoogte van onregelmatigheden, maar heeft al die tijd geprobeerd het deksel op de doofpot te houden.

Read the rest of this entry »

Opel Antwerpen: Vlaams economisch beleid faalt

303Nick Reilly, GM Europe-topman, noemde vandaag de toekomst van de Antwerpse fabriek “onzeker”. Binnen twee of drie weken zou er meer duidelijkheid moeten zijn. Voor Lijst Dedecker is het duidelijk dat het economisch beleid van de Vlaamse regering heeft gefaald. Voor de partij is het tijd dat deze Vlaamse regering echte keuzes maakt en sterk inzet op innovatie. De Vlaamse regering heeft jarenlang gefocust op flankerend beleid en ad hoc brandjes geblust, maar ze heeft op geen enkele manier via innovatie geïnvesteerd in de industrieën van de toekomst. Dit is nefast voor onze toekomstige werkgelegenheid. Los van de noodzakelijke investeringen in innovatie, is er dringend nood aan echt structurele maatregelen zoals een verlaging van de (nog steeds federale) vennootschapsbelasting en loonlasten. Een fundamenteel sterke economische ruggengraat ontbreekt.

Read the rest of this entry »

Facebook