Archive for oktober, 2009

Antwerps burgemeester ziet eindelijk zijn fouten in

EUVEREM-RECREATIEPARK-ASIELZOEKERSLijst Dedecker stelt vast dat Patrick Janssens (sp.a) het licht heeft gezien, en nu grote vraagtekens plaatst bij het algemeen pardon dat de federale regering de Vlamingen door de strot heeft geduwd. Als nu ook de sp.a pleit voor de verhoging van de huwelijksleeftijd voor niet EU-partners, en de regularisatie als “één grote bureaucratische oefening om op het einde van de rit te kunnen zeggen dat iedereen hier binnen mag” omschrijft, dan moet dat generaal pardon meteen worden teruggeschroefd. Het spreekt vanzelf dat Janssens daarmee het huidige migratiebeleid afzweert, een beleid dat steevast door de Franstalige linkse partijen wordt opgezet, en tot op heden stilzwijgend door de sp.a werd ondersteund.

Read the rest of this entry »

Parlement moet beslissen over Oosterweelverbinding

272Voor Lijst Dedecker is het duidelijk dat de Vlaamse regering door de uitslag van de volksraadpleging over de mobiliteit in Antwerpen alle autoriteit heeft verloren. Daarom stelt de partij voor om de toekomstige beslissingen over de Oosterweelverbinding in handen te leggen van de Vlaamse parlementsleden zelf. Zowel de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) als de Vlaamse regering zijn de echte verliezers van het referendum van zondag. Voor de BAM zal LDD een voorstel indienen tot een parlementair onderzoek naar de verantwoordelijkheden in het (laten) mislopen van het dossier. Maar dat is het verleden, nu moeten we naar de toekomst kijken. Daarom zal LDD in het Vlaams Parlement vragen om alle cruciale beleidsmomenten in dit dossier voortaan door het Parlement zelf te laten goedkeuren, via decreten.

Read the rest of this entry »

Dringend nood aan staatshervorming

271In de parlementaire commissie Sociale Zaken is het plan besproken van minister Milquet om meer mensen aan het werk te krijgen. Voor Lijst Dedecker werd duidelijk dat dit banenplan uitsluitend is geschreven op de behoeften van Brussel en Wallonië. Het plan ondermijnt zelfs de inspanningen die gericht zijn om de economische activiteit in Vlaanderen op te voeren. Nooit is duidelijker gebleken dat Vlaanderen en Franstalig België een andere kijk hebben op dit probleem, en dat het niet langer op gaat dat de federale regering daar bevoegd voor is. LDD staat in het Vlaams Parlement dan ook klaar om een belangenconflict in te dienen als dit rampzalig banenplan er door komt.

Read the rest of this entry »

Regering geeft alweer toe aan GDF-Suez

269De Franse energiereus GDF-Suez zal zich niet aan de afspraak houden om de Belgische begroting 2009 met 500 miljoen euro te spekken. Een koude douche voor de regering Van Rompuy die de gaten van haar gammele begroting met de centen van de elektriciteitsboeren probeert te dichten, in ruil voor het langer openhouden van de kerncentrales Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. Voor Lijst Dedecker is dit een woord- en contractbreuk zonder voorgaande, een illustratie voor de Belgische onmacht om in Parijs een vuist te maken.

Read the rest of this entry »

Antwerpse volksraadpleging miskend

268In het Vlaamse Parlement hebben alle meerderheidpartijen zich uitgesproken tegen een resolutie van Lijst Dedecker om de Vlaamse regering politiek en moreel te verplichten de uitslag van de volksraadpleging over de mobiliteit in Antwerpen te respecteren. CD&V, N-VA en sp.a houden dus de handen vrij, wat de uitslag van de volksraadpleging van zondag 18 oktober ook mag zijn. LDD had de Antwerpse bevolking graag duidelijkheid gegeven over wat er met hun stem zal gebeuren, Maar de meerderheidspartijen verstoppen zich achter juridische argumenten, om toch maar niet gebonden te zijn. Om het even hoeveel mensen er komen opdagen, en om het even met welke meerderheid het BAM-project aanvaard of afgewezen wordt, de Vlaamse regering zal dan zelf inschatten welke waarde ze er aan toekent. Het toont alleen aan hoe zwaar N-VA, sp.a en CD&V aan de inspraak tillen. Daarom zal LDD zijn kiezers niet oproepen om naar de stembus te gaan, al beslist elk individu daar natuurlijk zelf over.

Vlaanderen in de steek gelaten

267Lijst Dedecker betreurt dat de Duitstalige Gemeenschap van plan is het belangenconflict in te roepen om de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde weer met 6 maanden uit te stellen. Het maakt wel duidelijk dat Vlaanderen op geen enkele manier moet vertrouwen op de politieke meerderheid die deze gemeenschap bestuurt, en dat alle toenaderingen naar Vlaanderen pure schijn zijn.
Jean-Marie Dedecker, LDD-fractieleider in de Kamer: ”Het is beter dat de maskers nu vallen, en dat we als Vlamingen weten dat we ook bij een staatshervorming geen enkele steun moeten verwachten van minister-president Lambertz en zijn ploeg. Het maakt ook duidelijk dat het alle hens aan dek is om de federale regering van CD&V en OpenVLD in het zadel te houden. Dat die Vlaamse partijen hun Duitstalige collega’s moeten smeken om het Koninkrijk België nog even te onderstutten, spreekt boekdelen over de staat van ontbinding van dit land.”

Read the rest of this entry »

Begrotingsmaatregelen: gaten vullen in een vals gebit

266De Belgische ambassadeur in Parijs is eerst zijn orders gaan ophalen bij GDF-Suez, en toen die dreigden de stekker uit te trekken en maar 170 miljoen van de gevraagde 500 wilden betalen, zat er voor de regering niets anders op dan de banken nog wat extra te belasten op basis van een niet-uitgewerkte maatregel. Voor Lijst Dedecker kan het niet dat een regering capituleert voor chantage, en daarmee de almacht van de Fransen over ons energiebeleid erkent.

Read the rest of this entry »

In de pers: Huizen of meer groen?

259Het gebied tussen het station en de rand van de groene Netevallei is de enige grote, nog te ontwikkelen bouwzone in Herentals. Er zijn niet minder dan zeven verkavelingen hangende. De belangen botsen.

Read the rest of this entry »

Personeelsbeleid De Lijn doorlichten

265Terwijl de vakbonden van De Lijn in het Leuvense een stakingsaanzegging hebben ingediend wegens een nijpend gebrek aan twaalf buschauffeurs, beschikken in de regio’s Mechelen, Heist-op-den-Berg en Tremelo een dertigtal recent aangeworven bestuurders niet over voertuigen. Om de tijd te doden krijgen ze klusjes toebedeeld zoals ‘de stelplaatsen borstelen’ of ‘gaan tanken met de bussen’. Lijst Dedecker vraagt nu een doorlichting van het personeelsbeleid van De Lijn en eist snelle maatregelen van minister van Mobiliteit Hilde Crevits. De stakingsaanzegging in een regio enerzijds en het teveel aan personeel in een andere regio anderzijds, bewijzen dat het de hoogste tijd is om het debat over het personeelsbeleid bij De Lijn dringend en grondig te voeren.

Read the rest of this entry »

Vlaanderen mist Olympische trein 2012

264Lijst Dedecker stelt vast dat het Vlaamse topsportbeleid een lege doos is. De stoel van Vlaamse topsportmanager blijft al 9 maanden onbezet. Olympische toppers kunnen in Vlaanderen onvoldoende trainen.

Read the rest of this entry »

Facebook