Archive for september, 2009

Kloof tussen beroepsonderwijs en industrie reuzengroot

243Er zijn dit schooljaar maar 82 leerlingen ingeschreven voor het secundair textielonderwijs. Een historisch dieptepunt, terwijl de sector ondanks de crisis nog veel werknemers nodig heeft. Voor Lijst Dedecker toont dit aan hoe ver het onderwijs verwijderd blijft van de beroepswereld, en hoe zeer de opwaardering van het BSO en TSO een dringende noodzaak is.

Read the rest of this entry »

Vlaamse ‘Pineut’doctrine haalt het

242Lijst Dedecker neemt met verbazing kennis van het akkoord tussen de verschillende regering om de lasten in het kader van het stabiliteitspact de komende jaren te verdelen. De budgettaire inspanningen tot 2012 zullen voor 35 % gedragen worden door de gewesten, gemeenschappen en lokale besturen. Maar aangezien zowel de federale regering, Wallonië, Brussel als de Franse Gemeenschap het woord ‘besparing’ schuwen als de pest, zal het andermaal Vlaanderen zijn dat de hele NV België op de been moet houden. De Vlaamse strategie is compleet aan het mislukken, een staatshervorming is met dit akkoord verder af dan ooit. De Franstaligen hoeven de komende jaren helemaal niets meer te vragen aan de Vlamingen, ze krijgen het op een serveerblaadje aangeboden door de regering Peeters II. Vlaanderen houdt de failliete Belgische staat nu automatisch verder boven water. Dat is de nieuwe ‘Pineut’doctrine van Vlaanderen. Bart De Wever (N-VA) mag er fier op zijn.

Read the rest of this entry »

Handen af van pensioensparen

241Om het begrotingstekort aan te pakken, denkt de regering Van Rompuy eraan om het pensioensparen jaarlijks te belasten. Deze maatregel kan de regering jaarlijks enkele honderden miljoenen euro’s opbrengen. Voor Lijst Dedecker is dit een nieuwe pestbelasting, en moet de regering Van Rompuy zijn handen afhouden van het pensioensparen. De ene dag verneemt de burger van minister Daerden dat het wettelijk pensioen geen probleem is tot 2015. Maar erna dus wel. De dag daarop krijgt diezelfde burger te horen dat de regering zijn pensioensparen zal afromen. Net dat laatste biedt een oplossing als aanvulling voor het wettelijk pensioen.

Read the rest of this entry »

Vlaams ondernemingsbeleid faalt, Europa biedt geen uitweg

240Lijst Dedecker stelt vast dat de hoopscenario’s die Vlaams minister-president Peeters (CD&V) al maanden schrijft en rondstrooit rond de toekomst van Opel nergens zijn op uitgedraaid. Net als over de uitdieping van de Westerschelde klopte Peeters zich op de borst over Opel, dat alles wel in orde kwam. Tot de feiten hem met de voeten op de grond plaatsten, en de Antwerpse economie op enkele dagen tijd een tweede harde klap krijgt te verwerken.

Read the rest of this entry »

Hoofddoekenverbod

239Lijst Dedecker is positief verrast door de moedige beslissing van zowel de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs GO!, als de koepel van alle Antwerpse scholen, om in al hun instellingen het dragen van het hoofddoek te verbieden. We krijgen hier een zeer sterk signaal van mensen die hun verantwoordelijkheid durven opnemen, en die hebben ingezien dat het dragen van een hoofddoek niets te maken heeft met godsdienstvrijheid maar alles met de onderdrukking van de vrouw in de islam. Het is ook positief dat de schooldirecties voortaan niet meer aan hun lot worden overgelaten tegenover de intimidatie van de straat of met valse argumenten moeten afrekenen. Het middenveld toont hier de weg, waar de politiek de moed niet had om kleur te bekennen.

Read the rest of this entry »

Waalse en Brusselse regering overtuigen

238Federaal vicepremier Steven Vanackere (CD&V) wil Vlaanderen dwingen om zijn eigen bevoegdheden ten volle uit te oefenen en daar zelf ook geld voor te vinden. Het gaat dan om grootstedenbeleid en preventieve gezondheidszorg. Lijst Dedecker is een groot voorstander van de responsabilisering van de overheden, en daarom ook voorstander van een doorgedreven staatshervorming, waarin de gewesten zelf instaan voor hun uitgaven. In die zin gaat LDD alvast akkoord met het voorstel van de vicepremier. De federale regering, met de Franstaligen op kop, hebben de huidige dubbelzinnige situatie altijd misbruikt om regionale bevoegdheden naar het federale niveau te trekken. Maar in plaats van de Vlamingen iets te verwijten, kan hij beter de Waalse en de Brusselse regering aanmanen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Die lieten de financiering al die tijd over aan de federale overheid omdat ze het zelf niet konden financieren.

Read the rest of this entry »

Politiek moet optreden tegen hoofddoek

237Lijst Dedecker stelt vast dat het hoofddoekendebat in de Antwerpse scholen aan het escaleren is, en zelfs al aanleiding geeft tot inbraak, het verstoren van de openbare orde, en bedreigingen tegen de directies en medeleerlingen. Voor LDD is het duidelijk dat de overheid hier tekort schiet, en haar verantwoordelijkheid moet nemen. Het is evident dat de Antwerpse politie streng moet optreden tegen de mensen die zich te buiten gaan aan misdrijven, provocaties of bedreigingen tegen leerkrachten of tegen leerlingen die zich wel neerleggen bij het hoofddoekenverbod. Maar de politiek heeft zich in dat hoofddoekendebat systematisch verscholen achter de autonomie van de schooldirecties. Het gaat niet op dat de moslimleiders of de imams in Antwerpen de enige morele autoriteit worden voor de allochtonen, en de uitwassen van hun geloofsovertuiging verder opleggen aan dat deel van de bevolking. Dit is een algemeen maatschappelijk probleem dat veel verder reikt dan de school.

Read the rest of this entry »

Rekenhof recruteringsbeleid laten doorlichten

236Lijst Dedecker vraagt dat, in de nasleep van het ontslag van Philip Fontaine als directeur van het Vlaams Huis in New York , het Rekenhof een doorlichting maakt van het recruteringbeleid van de Vlaamse overheid. Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD: “Sinds de reorganisatie van de Vlaamse overheid heeft de regering verschillende topfuncties gecreëerd die na een zogenaamde ‘grondige selectie’ werden ingevuld. Nu wij het wanbestuur in het Vlaams Huis in New York hebben aan het licht gebracht, kom je onvermijdelijk bij de vraag naar de objectiviteit van de selectie. Het Rekenhof moet nagaan hoe objectief de selectie verloopt voor de topfuncties. Het kan niet dat de Vlaamse regering belastinggeld spendeert aan private selectiebureaus, enkel en alleen om haar politieke benoemingen een schijn van onafhankelijkheid te geven.”

Read the rest of this entry »

Automobilist alweer melkkoe

235Eerst geloofwaardige snelheidslimieten en een veilige wegeninfrastructuur, dan pas de pakkans verhogen. Dat stelt Lijst Dedecker in een reactie op de aankondiging dat de kans om geflitst te worden zal verdubbelen. De partij vindt dat het nu welletjes geweest is met de flitspalen en de boetes die de Staatskas moeten spijzen.

Read the rest of this entry »

Wathelet en Milquet naar FC De Kampioenen?

234Lijst Dedecker reageert met verbijstering op de beslissingen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet om de regularisatie van illegalen voortaan te laten afhangen van een tweetal formuliertjes waarin ‘bewezen’ wordt dat een kandidaat-Belg voldoende in onze samenleving verankerd is. Illegalen, gelukszoekers en economische migranten hoeven geen vuistdik dossier meer voor te leggen, meldt Wathelet trots, een bewijs van de wil om legaal in het land te blijven, volstaat. Alsook een bewijs van duurzame verankering in ons land.

Read the rest of this entry »

Facebook