Archive for augustus, 2009

Werking Vlaams Huis New York

232LDD vraagt in een open brief aan minister-president Kris Peeters en minister Geert Bourgeois uitleg over de werking van het Vlaams Huis in New York en de manier waarop men het Vlaams belastinggeld besteedt. Directeur Philip Fontaine van het Vlaams Huis krijgt niet alleen een royale wedde. Hij factureert via zijn vennootschap ook nog eens voor duizenden dollars aan het Vlaams Huis.Lees hier de open brief

Read the rest of this entry »

Regering werkt aan nieuwe belastingen

231Staatssecretaris Clerfayt (FDF-MR) stelt voor om een nieuwe energiebelasting in te voeren, die 1,6 miljard euro moet opbrengen, en die hij dan zou compenseren door de lasten op de arbeid te verminderen. Lijst Dedecker is niet verbaasd dat de regering Van Rompuy nu al meteen uitpakt met een zuivere belastingverhoging, maar gelooft niet in het sprookje dat de lasten op arbeid verminderd zullen worden.

Read the rest of this entry »

Investeringen bevorderen

229Het Verbond van Belgische Ondernemers (VBO) pleit er vandaag voor om investeringen van bedrijven volgend jaar voor 100 procent fiscaal aftrekbaar te maken. Lijst Dedecker verheugt er zich over dat de werkgeversorganisatie zich aansluit bij haar voorstel, dat LDD begin dit jaar als amendement op de economische herstelwet ingediend had. Dat werd echter door de meerderheid weggestemd. LDD hoopt dat de regering ondertussen wijzer geworden is en zal het voorstel nu opnieuw indienen.

Read the rest of this entry »

Gevangenissen overvol

228Terwijl de Belgische gevangenissen nog nooit zo overbelast geweest zijn, stelt Lijst Dedecker vast dat de federale regering blijft treuzelen om naar oplossingen te grijpen, al liggen die voor de hand. Minister van Justitie De Clerck (CD&V) wil een deel van de gevangenen naar leegstaande gevangenissen in Nederland overbrengen, maar wordt daarin gedwarsboomd door zijn Franstalige collega’s.

Read the rest of this entry »

Voorspeld aanzuigeffect reeds te merken

227Lijst Dedecker stelt vast dat het geïmproviseerd algemeen pardon voor asielzoekers dat de regering Van Rompuy vorige maand afgekondigd heeft, zijn effect niet gemist heeft. Het signaal dat België voor de tweede keer in minder dan 10 jaar een ‘eenmalige’ regularisatie organiseert voor mensen zonder papieren, heeft in de maand juli al 1810 asielzoekers aangetrokken, een record sinds jaren.

Read the rest of this entry »

Minister Lieten moet kiezen

226Lijst Dedecker is verontwaardigd over het gemak waarmee Vlaams minister Lieten omgaat met de ministeriële deontologie, en blijkbaar geen enkele reden ziet om haar functie van directeur-generaal bij De Lijn neer te leggen. Men weet al jaren dat er geen enkele gêne is van de sp.a om haar pionnen in De Lijn te benoemen. Maar dat een directeur-generaal die voor 5 jaar minister wordt (voor de sp.a natuurlijk) haar postje bij De Lijn niet wil opgeven, grenst aan het ongelofelijke. Met deze arrogantie wordt niet alleen de vervoersmaatschappij voor de komende vijf jaar opgescheept met een interim aan de leiding, maar het is ook onwezenlijk dat een ministerambt niet meer volstaat om de machtshonger van sommigen te stillen.

Read the rest of this entry »

Brussel niet loslaten

225Op de IJzerwake heeft oud-Trends-hoofdredacteur Frans Crols een lans gebroken om het lot van Brussel los te koppelen van de toekomst van Vlaanderen. Voor Lijst Dedecker is het nu veel belangrijker dat de staatshervorming niet op de lange baan geschoven wordt. Maar de Vlaamse regering, met N-VA op kop, heeft het status-quo als strategie gekozen, en dat dient alleen de Franstalige belangen.

Read the rest of this entry »

Onderzoek De Tandt tot op het bot voeren

224Begin dit jaar heeft Lijst Dedecker de laakbare praktijk van een advocatenkantoor aangeklaagd, dat op een eigengereide en zeer betwistbare manier de KMO’s afschuimde om illegaal softwaregebruik op te sporen (zie hier). Nu blijkt dat het kantoor vooral steunt op bevelschriften van voorzitter Francine De Tandt van de Brusselse Rechtbank van Koophandel, eist LDD dat het onderzoek naar de rechter over heel haar carrière, en al haar activiteiten gevoerd wordt.

Read the rest of this entry »

Geld voor zwarte verkeerspunten is op

223Lijst Dedecker heeft vastgesteld dat de Vlaamse regering met het immense budget van 550 miljoen euro voor het aanpakken van de gevaarlijke of “zwarte” verkeersknooppunten in Vlaanderen er amper de helft van gerealiseerd heeft.

Read the rest of this entry »

BTW in horeca meteen verlagen

222Lijst Dedecker heeft kennis genomen van de studie van de horeca-federaties over de effecten van een verlaging van de BTW in de horeca. De studie bevestigt de stelling van LDD dat de verlaagde BTW niet alleen een noodzakelijke ingreep is voor de sector, maar dat de overheid er uiteindelijk ook zelf baat bij heeft.

Read the rest of this entry »

Facebook