Archive for mei, 2009

In de pers: VRT ontdekt mini-Hummer

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen09/090530_hummer

Brussel nu uit de ijskast halen

grote_markt_brusselOp de 20 km van Brussel hebben alle Vlaamse kopstukken van Lijst Dedecker hun solidariteit met Brussel, en met de Vlamingen in Brussel in het bijzonder, betuigd. Maar LDD is er zich van bewust dat de toekomst van Brussel een sleutelrol zal spelen in de noodzakelijke staatshervorming.

Read the rest of this entry »

Herentals’ beleid = duur wanbeleid !

LDD-gemeenteraadslid Guy Paulis is stomverbaasd dat de Herentalse sp.a-CD&V-meerderheid fier als een gieter de jaarrekening 2008 en de begrotingswijziging 1 van 2009 durft voorstellen. Want de voorgelegde cijfers getuigen allerminst van deugdelijk bestuur !

Read the rest of this entry »

Kabinetten afschaffen

ministerie-justitieDe Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid stelt voor om de Vlaamse kabinetten te halveren. Een kabinet zou gemiddeld nog 8 adviseurs en 10 medewerkers mogen omvatten. De minister-president en de vice-ministers-presidenten zouden 5 adviseurs extra krijgen. Als de regering tien ministers telt, zou dat neerkomen op 180 personeelsleden plus 15 als er twee vice-ministers-presidenten zijn. Totaal: 205.

Read the rest of this entry »

Klare taal over immigratie

marokkanenhttp://www.deredactie.be/permalink/1.536166

Belastingen vereenvoudigen

belastingenVoor Lijst Dedecker is de aanpak van de fiscale fraude enkel mogelijk door een vereenvoudiging van ons belastingstelsel. Beloftes van vereenvoudiging zijn er in het verleden al genoeg geweest door de traditionele partijen. De laatste jaren zijn er echter tientallen nieuwe aftrekposten bij gekomen.
In 2000 had een belastingbrief 349 rubrieken. In 2008 telde ze er 628. Dit jaar is ze zelfs te klein voor alle codes. Niemand raakt nog wijs uit die belastingbrief. Fiscale experts geven zelf toe dat ze het bos door de bomen niet meer zien. Op deze manier wordt de fraudebestrijding uiteraard helemaal onmogelijk.
Zo bedroeg in 2008 de opbrengst van de strijd tegen de fraude amper 1 miljard euro, een erg schamel resultaat in vergelijking met de 30 miljard euro die de Belgische schatkist naar schatting jaarlijks misloopt. Het gevolg van het falen van de fraudebestrijding is dat het loon van de werkende mens steeds meer en meer wordt belast.

Read the rest of this entry »

In de pers : Smurrie spuit uit riolen bij onweer

smurrieDe wateroverlast aan de Ernest Claesstraat is een oud zeer. De straat watert af in de richting van de ringlaan, waar ze doodloopt op een rotonde. Precies daar gaat het telkens mis wanneer de hemelsluizen weer eens opengaan. Bij de brandweer staat deze plek dan ook als een verplicht nummer aangekruist bij elk zwaar onweer.

Read the rest of this entry »

Verkiezingspeiling

stempotloodActua TV heeft een verkiezingspeiling online, waarvan de resultaten besproken worden op de zender.
Breng niet alleen op 7 juni uw stem uit, maar laat je nu al horen !
U kan er zelfs een kist Spaanse topwijnen mee winnen…

Read the rest of this entry »

Dringend duidelijkheid maatschappelijke taak ziekenfondsen

siskaart20copyZiekenfondsen laten sociale fraudeurs ongemoeid. Dat blijkt uit cijfers die vrijgegeven zijn door Minister van Fraudebestrijding Carl Devlies. Zo gingen ziekenfondsen in 73 procent van de vastgestelde cumuls met werkhervattingen niet over tot de noodzakelijke regularisaties, hoewel de ziekenfondsen over de nodige informatie beschikten. Alleen al op die manier werd er voor 8,6 miljoen euro sociale fraude gepleegd.

Read the rest of this entry »

Op Actua TV

Facebook