Archive for april, 2009

Herentalse democratuur !?

Het Herentalse sp.a-CD&V-schepencollege roept gemeenteraadscommissies uiterst karig samen. Maar nu er toch zo’n schaarse bijeenkomst doorgaat, plant men de vergadering op exact dezelfde dag en exact hezelfde tijdstip als de maandelijkse OCMW-raadszitting…

Read the rest of this entry »

Administratieve en fiscale vereenvoudiging voor horecasector

Administratieve en fiscale vereenvoudiging voor horecasector
Lijst Dedecker presenteerde vandaag op een persconferentie haar tien puntenplan voor de horecasector. Het plan moet zorgen voor een administratieve en fiscale vereenvoudiging binnen de sector. “Een horecabeleid was tijdens de huidige en de vorige regeringen nagenoeg onbestaande”, zegt Jean-Marie Dedecker. “De administratieve rompslomp en de fiscale druk is bij de horeca-ondernemers alleen maar toegenomen. Het is tijd voor een keerpunt in het belang van de horecabedrijven en hun duizenden werknemers. De basis voor het tien puntenplan is een gunstiger ondernemingsklimaat.”

Read the rest of this entry »

Verliezen intercommunales niét afwentelen op de burger !

Vandaag maakte de Kempense intercommunale IOK Afvalbeheer bekend dat ze in 2008 een verlies maakte van 1,6 miljoen euro. De extra kosten zullen worden doorgerekend aan de gemeenten die samen de intercommunale vormen. Het zou gaan om een bedrag van ongeveer 2 euro per inwoner. Voor Peter Reekmans, intercommunalespecialist van Lijst Dedecker (LDD) en Guy Paulis, voorzitter LDD-Kempen, is dit onaanvaardbaar.

Read the rest of this entry »

Benny bij Lijst Dedecker

partijvoorzittersdebat van woensdag 22

Vliegtuig kost 11 miljoen euro(en zal nooit vliegen)

Het onbemand vliegtuig dat de Vlaamse regering met de nodige mediaheisa kocht voor 11 miljoen euro zal nooit vliegen. Dat vernam Vlaamse parlementslid Jurgen Verstrepen deze middag in het parlement.Jurgen Verstrepen: “Minister Ceysens bleef ontkennen, maar Eric Van Rompuy erkende dat het vliegtuig nooit zal vliegen. Op die manier kwam er deze middag een einde aan drie jaar van mist spuien over het onbemand vliegtuig Mercator I. Nu nog de 11 miljoen euro terug krijgen die de Vlaamse regering in het project geïnvesteerd heeft.”Voortrekkersrol op wereldschaal

Read the rest of this entry »

Busje komt zo … de waanzin voorbij !

Vervoersmaatschappij De Lijn wil méér dan 800 kilometer nieuwe sneltramlijnen en 16 nieuwe lijnen op bestaande sporen realiseren. Voor LDD is dit een veel te late aprilgrap, die de Vlaamse belastingbetaler miljarden euro’s zal kosten, en geen meter file zal besparen.
LDD-kandidaten voor het Vlaams Parlement Moniek Denhaen (2e plaats) en Guy Paulis (5e plaats) reageren krachtig op de plannen van De Lijn: “De overheid investeert massaal in het openbaar vervoer als dé zaligmakende oplossing. Maar alle openbaar vervoer samen neemt maar 15% van het personenvervoer voor zijn rekening. Het blijven prediken van de suprematie van bus en tram met het ongebreideld inrichten van vrije busbanen, heeft maar één pervers effect: langere autofiles met alle economische, sociale en milieugevolgen van dien. Het is niet op die manier dat de economie uit de put geholpen wordt. Daarvoor is meer individuele mobiliteit nodig, die niet op het commando van de overheid kan groeien.”

Read the rest of this entry »

De Zevende Dag en fiscale paradijzen …

Jean-Marie Dedecker gaf vanochtend in De Zevende Dag tekst en uitleg over de verkoop van ons overheidspatrimonium …
bekijk hier het fragment van De Zevende Dag

Minister De Clerck herfederaliseert verkeersveiligheidsbeleid

In het kader van de hervorming van Justitie pleitte Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) er dit weekend voor dat Justitie in de toekomst de geldboetes zou innen. Die bevoegdheid ligt nu bij Financiën. Voor Lijst Dedecker (LDD) is dit voorstel onaanvaardbaar.

Read the rest of this entry »

Lijst Dedecker eist extra bijeenkomst Bijzondere Commissie

Door de recente kapitaalsverhoging van de Franse staat in BNP Paribas verwateren zowel het dividend als de kapitaalsinleg van de Belgische belastingbetaler en Fortis aandeelhouder in de Fortisconstructie. Lijst Dedecker (LDD) vraagt dat de regering, naar aanleiding van de nieuwe situatie, dringend een debat ten gronde voert.
Rob Van de Velde, kamerlid LDD: “Reeds maanden heb ik Reynders, Leterme en Van Rompuy gewezen op het risico van kapitaals- en resultaatsverwatering zodra extra kapitaalsverhogingen bij BNP zouden doorgevoerd worden. Vandaag is het zover en onze zogenaamde staatsmannen staan er als pannenkoeken bij.”

Read the rest of this entry »

Facebook