Woninginbraken pieken

De federale politie berekende dat er afgelopen jaar in ons land 10% meer woninginbraken waren dan in 2010. Met de fusie van de politiediensten tien jaar geleden en het stijgen van de werkingsmiddelen, verhoogde de politie-efficiëntie nochtans en het aantal inbraken leek het voorbije decennium in dalende lijn te evolueren. Maar aan die trend is duidelijk een eind gekomen.

Lees meer »

Drie heikele mobiliteitsdossiers

Aan de agenda van de Herentalse gemeenteraad van eind maart werden door onafhankelijk gemeenteraadslid Guy Paulis 3 punten toegevoegd, alle m.b.t. mobiliteit.

Een eerste handelde over de parkeersituatie t.h.v. het BLOSO-sportcentrum aan de Vorselaarsebaan. Guy Paulis: “Dat complex werd de

Lees meer »

Brandweerkazerne weer op agenda

De Herentalse brandweerkazerne werd door gemeenteraadslid Guy Paulis nogmaals op de agenda gezet: “De afgelopen jaren werd bijkomend geïnvesteerd in personeel en materieel van de brandweer, een zeer terechte beslissing. De huisvesting blijft echter een groot probleem. Tweeënhalf jaar geleden werd deze problematiek n.a.v. een door een studiebureau

Lees meer »

Windmolens geweigerd

De door de firma Aspiravi aangevraagde stedenbouwkun­dige vergunning voor 2 grote windturbines, voorzien t.h.v. de gemeentegrens tussen Herentals en Olen, werd recent geweigerd door Stedenbouw Antwerpen.

Deze vergunningsaanvraag werd meermaals op de Herentalse gemeenteraad

Lees meer »

AWV doet mee

NMBS-dochteronderneming Euro Immo Star bestudeert sinds enige tijd een oplossing voor de Herentalse stationsomgeving, in opdracht van de stad Herentals, spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en De Lijn. Uit de studie kwam reeds eerder naar voren dat een ongelijkvloerse kruising (tunnel) van de Belgiëlaan met de spoorweg ter hoogte van het station

Lees meer »

Stad beraamt grote verkavelingsplannen nabij natuurgebied

Het Herentalse schepencollege smeedde in alle stilte een ingrijpend plan, helaas één met vele nadelige gevolgen… Guy Paulis, gemeenteraadslid: “Het schepencollege gaf onlangs formeel de opdracht aan intercommunale IOK om onderhandelingen op te starten met de eige­naars van de gronden in het projectgebied Rozenstraat / Kapellenblok / Schoutenlaan, en om in

Lees meer »

Nieuwe kansen voor centrum gríjpen

De Stad Herentals kocht de afgelopen tien jaar een aantal percelen aan in het binnengebied tussen cc ‘t Schaliken op de Grote Markt en het Hofkwartier. Guy Paulis, gemeenteraadslid: “Een positieve evolutie, die nu toelaat eindelijk dit achtergelegen gebied te ontsluiten richting het paadje ‘t Loopke, dat de Belgiëlaan (naast het Stadspark) en de

Lees meer »

Grote plannen, maar geen zekerheden

De N153 Poederleeseweg in Herentals, in het bijzonder ter hoogte van de kruising met de N123 (’worst van Wellens’) en verder in de richting van Poederlee, is een bekende problematiek. Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals: “Het drukbereden wegdek is verouderd, een studie voor de aanleg van (een) nieuw(e) fietspad(en) werd opgestart, er is de beslissing om

Lees meer »

Wachtlijst energieleningen IOK treft burgers in portemonnee

Energie, en vooral besparen op de stijgende energiefactuur: het is een zeer actueel thema waarover alle overheden van hoog tot laag de mond vol hebben. Zo ook de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), die in samenwerking met 25 deelnemende Kempense gemeenten sinds enkele maanden een systeem aanbiedt

Lees meer »

Tracé aardgasleiding blijft aandachtspunt

Fluxys, dat de aardgasvervoerinfrastructuur in dit land beheert, heeft meerdere plannen in de omgeving van Herentals. Guy Paulis, gemeenteraadslid in Herentals: “Zo wil Fluxys onder andere een nieuwe gaspijpleiding aanleggen van Herentals naar de industriezone in Ham (Limburg). Het geplande tracé vertrekt bij het Herentalse industriegebied

Lees meer »

Facebook